Marchel Wiesław TW Jan

Marchel Wiesław s. Kazimierza ur. 21.04.1961 IPN Lu 00425/270 TW ps. „Jan” nr rej. 61207 kontrwywiad wojskowy Krzemień Zagacie gm. Jabłonna Lacka

Mieszkaniec miejscowości Krzemień Zagacie gm. Jabłonna Lacka. Pochodzenie chłopskie. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu 27.07.1983 roku. Podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jan”. Współpracę zakończono z powodu odejścia do rezerwy 14.02.1984 roku.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 9?