Zawadzki Augustyn TW „Domański” i TW „Artur”

Augustyn Zawadzki s. Stanisława ur. 20.09.1936 r., IPN Lu 00419/144 i IPN Lu 00414/100 TW ps. „Domański” i TW ps. „Artur” nr rej. KPMO Siedlce 3724/1968, Kobylany Koty gm. Paprotnia

Rolnik pracujący razem z żoną we własnym gospodarstwie rolnym w Kobylanach Kotach gmina Paprotnia. Członek PZPR. Pozyskany do współpracy 14.08.1968 r. (za zgodą Komitetu PZPR). Donosił na księży ze swojego terenu między innymi na ks. Kobylińskiego i ks. Domańskiego. Był aktywny na terenie całej gminy. Donosił też na członków chóru parafialnego z Paprotni. W okresie współpracy odbył 20 spotkań z pracownikami SB. Swoje doniesienia składał w formie pisemnej. Był wynagradzany pieniężnie. Pierwszą wypłatę za udzieloną informacje dostał jeszcze zanim został TW 21.12.1967 r. Łącznie 8 razy dostawał pieniądze. Razem na kwotę 1900 zł. Używał dwóch pseudonimów „Domański” a następnie Artur”. Prowadził go oficer SB Michał Stefański. W związku z tym, że przejawiał wrogi stosunek do PZPR, 5.01.1972 r. zerwano z nim współpracę. Po zakończeniu współpracy napisał oświadczenie, że w przyszłości fakt współpracy zachowa w tajemnicy.

W archiwach IPN zachowało się 61 mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KPMO Siedlce 3724/1968

  • IPN Lu 00419/144 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Domański"/ "Artur" prowadzona w latach 1967-1972 przez Referat SB KPMO w Siedlcach, dotycząca: Augustyn Zawadzki, imię ojca: Stanisław, ur. 20-09-1936 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz