Zawadzki Tadeusz informator „Słoma”

Zawadzki Tadeusz s. Kazimierza ur. 10.01.1924 r. IPN Lu 00419/185 informator ps. „Słoma” nr rej. 1240 Jastrzębie pow. Gostynin

Mieszkaniec miejscowości Jastrzębie. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Robotnik rolny. Sekretarz wiejskiego koła Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Do współpracy z PUBP w Gostyninie został zwerbowany 20.04.1948 r. na podstawie dobrowolnej zgody. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Słoma”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o wrogim elemencie w kole ZMW Wici we wsi Jastrzębie. Z czynnej sieci informatorów UB został wyeliminowany 15 września 1948 roku. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy: (pisownia oryginalna)

z powodu: „jako bezwartościowego dla Urzędu ze względu na jego młody wiek i brak podejścia do uzyskiwania informacji. Bezpartyjny – pochodzenie chłopskie – słabo rozwinięty i poważnej pracy nie można rozwinąć, gdyż istnieje obawa dekonspiracji – inf. ten stanowi balast w obsługiwaniu sieci inf.

W archiwach IPN znajduje się 8 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: PUBP Gostynin 1240/1948

  • IPN Lu 00419/185 Teczka personalna informatora pseudonim "Słoma" prowadzona w 1948 r. przez PUBP w Gostyninie, dotycząca: Tadeusz Zawadzki, imię ojca: Kazimierz, ur. 10-01-1924 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz