Artowicz-Uziak Maria TW Zbyszek

Maria Artowicz-Uziak c. Zygmunta ur. 01.02.1952 r, IPN Lu 00414/721 TW „Zbyszek” nr rej. RUSW Sokołów Podlaski 8511/1987, Siedlce

Zam. Sokołów Podlaski. Pracowała w PSS „Społem” Siedlce jako dekoratorka. Pełniła w tym czasie funkcję sekretarza sokołowskiego oddziału PAX. Pozyskana do współpracy 16.03.1983 r. Napisała własnoręcznie zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. Przekazywane przez nią informacje o PAX-ie wykorzystano w sprawie obiektowej „Legitymiści”.

Współpracę zakończono 11.12.1989 r. i jej akta przekazano do archiwum wydz. „C” WUSW w Siedlcach.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: RUSW Sokołów Podlaski 8511/1987

 

  • IPN Lu 00414/721/D [2400/I] (IPN BU 001162/721/D) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1987-1989, dotycząca: Maria Artowicz-Uziak, imię ojca: Zygmunt, ur. 01-02-1952 r. (Mikrofilm diazo 2400/1)
  • IPN Lu 00414/721/J [2400/I] (IPN BU 001162/721/J) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1987-1989, dotycząca: Maria Artowicz-Uziak, imię ojca: Zygmunt, ur. 01-02-1952 r. (Mikrofilm jacket 2400/1)
  • IPN Lu 00419/1645 t. 1 [2400/I] (IPN BU 00966/1645) Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1987-1989, dotycząca: Maria Artowicz-Uziak, imię ojca: Zygmunt, ur. 01-02-1952 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1645 t. 2 [2400/I] (IPN BU 00966/1645) Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Grupę IV SB RUSW w Sokołowie Podlaskim w latach 1987-1989, dotycząca: Maria Artowicz-Uziak, imię ojca: Zygmunt, ur. 01-02-1952 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 9 plus 3.