Rechnio Eugeniusz TW „Janusz”

Eugeniusz Janusz Rechnio s. Romana ur. 15.12.1954 r. IPN Lu 555/46 TW ps. „Janusz” nr rej. 3758 Siedlce.

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności kierowca. Zarejestrowany, jako właściciel taksówki bagażowej w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług w Siedlcach. Do współpracy z siedlecką służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 07.09.1987 roku por. Paweł Piątek st. insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Janusz”. W charakterystyce TW ps. „Janusz” wystawionej 12.04.1990 roku możemy przeczytać:

W/wym pozyskany został do współpracy na podstawie współobywatelskiej odpowiedzialności za ład i porządek publiczny w kraju. Celem pozyskania było realizacja zadań w sprawie obiektowej kryptonim „Arizona”. Wykorzystywany był również w SOS krypt. „PAIRC”. Z tw odbyto 8 spotkań. Tak mała ilość spotkań długotrwałymi wyjazdami do USA. W 1987 r. tw realizował zadania rospoznawczo-ustaleniowe podczas pobytu w USA. Z uwagi, że tw jest posiadaczem amerykańskiej „karty stałego pobytu” do USA wyjeżdża raz w roku na okres kilku miesięcy. Jest źródłem sumiennym, zdyscyplinowanym. Chętnie udziela informacji o osobach i faktach pozostających w zainteresowaniu kontrwywiadu. Jest osobą spostrzegawczą, posiadającą łatwość w formułowaniu myśli, cieszy się zaufaniem wśród grona znajomych. Kontrolowany jest przez inne osobowe źródła informacji pracy operacyjnej. Nie był wynagradzany finansowo. Udzielono mu jedynie pomocy w przyspieszeniu uzyskania paszportu. Jest źródłem sygnalizacyjnym. Aktualnie od stycznia 1990 r. tw przebywa na terenie USA.

Współpracę z nim zakończono 23.07.1990 roku a jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach.

W archiwach IPN znajduje się 101 kart dokumentów dotyczących jego osoby. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 28.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8758/1987

  • IPN Lu 554/45/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Janusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Rechnio, imię ojca: Roman, ur. 15-12-1954 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/45/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Janusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Rechnio, imię ojca: Roman, ur. 15-12-1954 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/46 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Janusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Rechnio, imię ojca: Roman, ur. 15-12-1954 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/46 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Janusz”, prowadzona przez Wydział II WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Eugeniusz Rechnio, imię ojca: Roman, ur. 15-12-1954 r. (Dokumentacja aktowa)

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Eugeniusza Rechnio, tajnego współpracownika pseudonim „Janusz” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/48 i IPN BU Z/001803/49.

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 9.