Włodarczyk Marek TW Kargul

Włodarczyk Marek s. Władysława ur. 06.02.1953 IPN Lu 00415/30 i IPN Lu 00425/30 TW ps. „Kargul” nr rej. 33479 kontrwywiad wojskowy Kozietuły gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Kozietuły gm. Mordy. Wykształcenie średnie techniczne. Do współpracy z organami kontrwywiadu wojskowego na zasadzie dobrowolności został pozyskany 18.10.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Podpisał  zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kargul”. Współpracę zakończono 06.10.1976 roku w związku z przejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz