Wronkowski Kazimierz rezydent WZ

Wronkowski Kazimierz s. Lucjana ur. 22.05.1921 IPN Lu 00419/288 rezydent ps. „WZ” Grochów gm. Czerwonka pow. Sokołów Podlaski

Mieszkaniec wsi Grochów gm. Czerwonka w powiecie sokołowskim. Członek PZPR. Rezydent PUBP w Sokołowie Podlaskim. W jego charakterystyce pracy wystawionej 10.01.1956 r. przez referenta terenowego PUBP st. sierż. Świderskiego Bolesława możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

Rezydent W.Z. został zawerbowany 6 VIII 1953 r. urodzony 22 V 1921 roku posiada wykształcenie 7 kl. szkoły powszechnej, posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 1,60 ha i pracuje jednocześnie jako pracownik umysłowy, pochodzenie społeczne chłopskie. //..// Rez. W.Z. cechuje tchórzliwość i brak stanowczości, jest chwiejny. Nie ma wyrobionego zdania i nie przejawia żadnej inicjatywy. //..// W 1951 r. pracował w GS-się Czerwonka jako referent skupu, zostaje wysłany na przeszkolenie i po przeszkoleniu powraca do G.S. Czerwonka i pracuje jako kierownik skupu. W 1952 roku zostaje postawiony na prezesa tej instytucji. Z pracy zawodowej nie wywiązywał się należycie, bo jako prezes powinien utrzymać dyscyplinę pracy, takowej nie było, pił wódkę wspólnie z pracownikami i tym podrywał sobie autorytet także w konsekwencji 1954 miał sprawę sądową za nie dopełnienie obowiązków służbowych, także ta sprawa wałkowała się w sądzie, jak również w KP. PZPR, gdyż jako członek partii nie powinien tak postępować i był wniosek o wykluczenie z partii, lecz złożył apelację do Wojewódzkiego Sądu i został uniewinniony. Obecnie pracuje w GS-ie jako kierownik skupu oraz oraz jest czł. zarządu, jako stary doświadczony pracownik obecnie wywiązuje się należycie. Rezydent „W.Z.” zwerbowany był do obsługiwania sieci agencyjnej, lecz do chwili obecnej na swym kontakcie nie posiadał agentury, a pracował jako informator. Agentury na swoim kontakcie dlatego nie miał, iż sprawa, o jaką był oskarżony ciągnęła się długi okres czasu i z tego względu nie dawano mu agentury. Materiały otrzymywane od rezydenta były informacyjne, bo jako czł. partii nie tkwił we wrogim środowisku. Rezydent ”W.Z.” był od początku na kontakcie ref. ter. Chalimoniuka Stanisława i Świderskiego Bolesława i jest do chwili obecnej. Na spotkania przychodził, a o ile nie przybył to z przyczyn niezależnych od siebie. Materiały były informacyjne i prawdziwe, gdyż sprawdzane przez inną agenturę i drogą wywiadu. Szkolenie rez. „W.Z.” było niemal na każdym spotkaniu. Jeżeli chodzi o dalsze wykorzystanie rez. jest nie celowe gdyż stan agentury zmniejszył się, a po drugie nie jest porządanym aby rez. „W.Z.” posiadał na swoim kontakcie agenturę, bo by się nie wywiązał. W związku z tym stawiam wniosek o wyeliminowanie rez „WZ” z sieci agenturalni informacyjnej.

W archiwach IPN zachowało się 14 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/288 Wronkowski Kazimierz rezydent ps. WZ - raport o dokonanym werbunku rezydenta ps. „W-Z” , zobowiązanie do współpracy z UB. (1,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN BU 00966/288 Teczka personalna rezydenta pseudonim "WZ/W-Z" prowadzona przez PUBP/PUdsBP w Sokołowie Podlaskim w latach 1953-1955. Materiały dotyczące: Kazimierz Wronkowski, imię ojca: Lucjan, ur. 22-05-1921 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 6 i 8?