Wróbel Eugenia TW „Zofia”

Eugenia Wróbel c. Franciszka ur. 21.05.1930 r., TW ps. „Zofia” nr rej. WUSW Siedlce 6951/1983, akta zniszczone przez SB.

Eugenia Wróbel została zarejestrowana w dzienniku rejestracyjnym Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siedlcach dnia 16.12.1983 roku pod nr 6951 jako tajny współpracownik ps. „Zofia”. Jednostką rejestrującą był Wydział III WUSW w Siedlcach.

Z Informacji z dnia 31.05.1984 r. sporządzonej przez kpt. B. Dąbrowskiego zastępcy naczelnika Wydz. II WUSW w Siedlcach możemy między innymi dowiedzieć się, że:

TW ps. „ZOFIA” nr ewid. 6951 /mł. chor. KRASUSKI/ - źródło lojalne, zaangażowany we współpracy, jednakże posiada jedynie możliwości uzyskania informacji o kontaktach i zachowaniach S. KARPIKA bez możliwości dotarcia źródłowego.

(IPN Lu 0426/210 k. 129)

Akta TW ps. „Zofia” zostały zniszczone przez SB w ramach masowego niszczenia dokumentacji SB. Z dziennika rejestracyjnego WUSW w Siedlcach wycofano rejestrację TW ps. „Zofia” 12.01.1990 roku z dopiskiem „Wycofano rejestrację. Materiały zniszczyła jednostka we własnym zakresie ponieważ nie posiadały wartości operacyjnej”.

Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.

opracował: Leszek Andrzejewski

Komentarze


Prosimy obliczyć 2 plus 9.