Kosiński Zbigniew TW „Tomek”

Zbigniew Kosiński s. Ignacego ur. 12.11.1951 r. IPN Lu 555/16 TW ps. „Tomek” nr rej. 3949 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej. Z zawodu nauczyciel. Ukończył Szkołę Oficerów Rezerwy w stopniu podporucznika. Zatrudniony w Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Siedlcach na stanowisku mistrza Sekcji Badań Pomiarów i Łączności. Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 29.11.1978 r. ppor. mgr Andrzej Karczmarczyk insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tomek”. W charakterystyce TW ps. „Tomek” nr ew. 3949 którą wystawił ppor. J. Filipek insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach 27.01.1988 roku możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)

 TW ps. „Tomek” do współpracy ze służbą bezpieczeństwa 29.11.1978 r. do sprawy obiektowej krypt. „TURYSTA” nr. rej. 2278 na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności z bezpieczeństwo i porządek w kraju. Celem pozyskania w/wym było zapewnienie dopływu informacji o specjalistach i montażystach z RFN i Austrii często przebywających w WLKS „Mostostal” w Siedlcach. TW zna język niemiecki na tyle, że mógł swobodnie porozumieć się z przebywającymi na terenie zakładu Niemcami. W czasie dotychczasowej współpracy z TW odbyto czterdzieści pięć spotkań, które najczęściej odbywały się w samochodzie prywatnym agenta. Informacje te pogłębiły nasze rozpoznanie o osobach utrzymujących kontakty z KK a szczególnie RFN. W toku współpracy nie był wynagradzany materialnie. Kontrolowany był przez TW ps. „JANEK” oraz „MAREK”. TW „TOMEK” materialnie sytuowany jest dobrze. W ubiegłym roku rozpoczął realizację budowy domku jednorodzinnego w Siedlcach. Posiada samochód osobowy. W związku ze zmianą miejsca przcy możliwości operacyjne TW po zagadnieniu Wydz. II uległy znacznemu ograniczeniu. Obecnie TW nie jest zatrudniony w gospodarce uspołecznionej. Jego relacji wynika, że w przyszłości po zrealizowaniu budowy domu zamierza świadczyć usługi transportowe dla ludności. Obecnie TW nie jest w stanie realizacji zadań operacyjnych. Biorąc te fakty pod uwagę wnioskuję o: – wyłączenie TW z czynnej sieci agenturalnej – posiadane materiały złożyć. Informacje przekazywał ustnie i pisemnie.

W archiwach IPN znajduje się 300 stron dokumentów dotyczących jego osoby w tym Teczka Personalna i Teczka Pracy. Klauzula tajności z jego akt została zdjęta 27.07.2016 roku.

opracował: Tomasz Olko

Zbiór Zastrzeżony IPN

Akta Kosińskiego Zbigniewa, tajnego współpracownika pseudonim „Tomek” były ukrywane przez służby specjalne III RP w Zbiorze Zastrzeżonym IPN pod sygnaturą akt: IPN BU Z/002003/17 i IPN BU Z/001803/18

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 3949/1978

 

  • IPN Lu 554/15/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tomek”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1987. Materiały dotyczące: Zbigniew Kosiński, imię ojca: Ignacy, ur. 12-11-1951 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 554/15/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tomek”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1987. Materiały dotyczące: Zbigniew Kosiński, imię ojca: Ignacy, ur. 12-11-1951 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 555/16 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim „Tomek”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1987. Materiały dotyczące: Zbigniew Kosiński, imię ojca: Ignacy, ur. 12-11-1951 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 555/16 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim „Tomek”, prowadzona przez Wydział II KWMO w Siedlcach w latach 1978-1987. Materiały dotyczące: Zbigniew Kosiński, imię ojca: Ignacy, ur. 12-11-1951 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz