Sprawa obiektowa „Relaks”

Teczka sprawy obiektowej kryptonim „Relaks” nr rej. KWMO Siedlce 5230/1980; sygn. akt IPN Lu 0420/94.

Sprawa obiektowa kryptonim „Relaks” prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1980-1990. Kontrola operacyjna placówek służby zdrowa i opieki społecznej na terenie województwa siedleckiego. Materiały dotyczące osób wybranych na kandydatów do wykonywania prac tajnych.

Do sprawy obiektowej kryptonim „Relaks” włączono materiały operacyjne sprawy obiektowej kryptonim „Reformacja” nr rej. 5303 prowadzoną na Komitety Założycielskie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w służbie zdrowia woj. siedleckiego. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego i delegalizacją wszystkich związków zawodowych zakończono prowadzenie tej sprawy z dniem 10.03.1983 r.

Sprawę prowadzili oficerowie SB ppor. J. Kruk, por. Zbigniew Kulma, por. Janusz Łyp i ppor. Zbigniew Skwierczyński. W sprawie wykorzystano donosy tajnych współpracowników ps.: „Beata”, „Andrzej”, „Wilczyński” nr rej. 7045 (Bogdan Wilk), „Bożena”, „Felek”, „Wacław”, „Iwona”, „Jan”, „Kazimierz”, „Eskulap” nr rej. 1479 (Piotr Taras), „Brzoza”, „Tatiana” nr rej. 7100 (Ilona Tułodziecka), „Jadwiga”, „Adam”, „Ewa”, „Lech”, „Małecki” „Orkan”, „Ewa”, „Bednarczyk”, „Barbara”, „Konsultant”, „Dorota”, „Stach”, „Medyk”, „Tadek”, „Roman”, „Sosna”, „Joanna”, „Jolanta”, „Teresa”, „Krystyna” nr rej. 8439, „Wolter” nr rej. 7511 (Maciej Żółkiewski), „Jerzy XV” (Jerzy Kamiński), „Stokłos” nr rej. 8501, „Zawada” nr rej. 8500, „Andrzej” nr rej. 8238, „Jadwiga” nr rej. 8293, „Józef” nr rej. 8534, „Elżbieta” nr rej. 9161 i KO „Ewa” nr rej. 7970.

Dokumenty:

Komentarze


Zostaw komentarz