Sprawa obiektowa „Relaks”

Teczka sprawy obiektowej kryptonim „Relaks” nr rej. KWMO Siedlce 5230/1980; sygn. akt IPN Lu 0420/94.

Sprawa obiektowa o kryptonimie „Relaks”, prowadzona przez Wydział III KWMO/WUSW w Siedlcach w okresie od 1980 do 1990 roku, dotyczy kontroli usług zdrowotnych i opieki społecznej na terenie byłego województwa siedleckiego. Głównym celem było gromadzenie materiałów dotyczących osób wybranych jako potencjalni kandydaci do wykonywania pracy o charakterze tajnym.

Do sprawy obiektowej kryptonim „Relaks” włączono materiały operacyjne sprawy obiektowej kryptonim „Reformacja” nr rej. 5303 prowadzoną na Komitety Założycielskie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w służbie zdrowia woj. siedleckiego. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego i delegalizacją wszystkich związków zawodowych zakończono prowadzenie tej sprawy z dniem 10.03.1983 r.

Sprawę prowadzili oficerowie SB ppor. J. Kruk, por. Zbigniew Kulma, por. Janusz Łyp i ppor. Zbigniew Skwierczyński. W sprawie wykorzystano donosy tajnych współpracowników ps.: „Beata”, „Andrzej”, „Wilczyński” nr rej. 7045 (Bogdan Wilk), „Bożena”, „Felek”, „Wacław”, „Iwona”, „Jan”, „Kazimierz”, „Eskulap” nr rej. 1479 (Piotr Taras), „Brzoza”, „Tatiana” nr rej. 7100 (Ilona Tułodziecka), „Jadwiga”, „Adam”, „Ewa”, „Lech”, „Małecki” „Orkan”, „Ewa”, „Bednarczyk”, „Barbara”, „Konsultant”, „Dorota”, „Stach”, „Medyk”, „Tadek”, „Roman”, „Sosna”, „Joanna”, „Jolanta”, „Teresa”, „Krystyna” nr rej. 8439, „Wolter” nr rej. 7511 (Maciej Żółkiewski), „Jerzy XV” (Jerzy Kamiński), „Stokłos” nr rej. 8501, „Zawada” nr rej. 8500, „Andrzej” nr rej. 8238, „Jadwiga” nr rej. 8293, „Józef” nr rej. 8534, „Elżbieta” nr rej. 9161 i KO „Ewa” nr rej. 7970.

Dokumenty:

Komentarze


Prosimy dodać 4 i 6.