Cena miłości Ojczyzny

Cena miłości Ojczyzny
Okładka książki "Cena miłości Ojczyzny"
autor: ks. Jerzy Popiełuszko

autor: ks. Jerzy Popiełuszko

wydawnictwo: wydawca nieznany

miejsce wydania: miejsce wydania nieznane

rok wydania: ok 1985

ilość stron: 77

wymiary: A5 (148×210)

uwagi: przedruk z : Rzym 1985

„Cena miłości Ojczyzny” to zbiór mów i przemówień ks. Jerzego Popiełuszki, który pełnił funkcję kapelana „Solidarności” oraz był obrońcą praw człowieka w czasach PRL. Ksiądz Popiełuszko został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy SB, co stało się symbolem walki o wolność i sprawiedliwość w Polsce. Dzięki swojej postawie i działalności Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się wzorem dla wielu ludzi. Jego homilie są nie tylko wyrazem miłości do Ojczyzny, ale również przypominają o konieczności obrony wartości, godności i praw człowieka. To ważne dzieło, które przypomina nam o ofiarach, jakie wielu ludzi musiało ponieść w walce o wolność i demokrację.

 

Spis treści

Cena miłości Ojczyzny

List do ks. Jerzego ....................................................................................................................... 6

Droga krzyżowa na Jasnej Górze ..................................................................................................... 7

* Ojczyzno ma * .......................................................................................................................... 16

Wierność Ojczyźnie ....................................................................................................................... 17

Cierpienia Narodu przynoszą owoce ................................................................................................ 23

Wiązać miłość Ojczyzny z miłością Boga ........................................................................................... 28

Odpowiedzialność za wychowanie młodzieży .................................................................................... 33

Zawierzamy ci, Matko ..................................................................................................................... 39

Prawda łączy się z miłością ............................................................................................................. 42

Kto jest sprawiedliwy? ................................................................................................................... 47

Zgoda buduje ............................................................................................................................... 52

Solidarność Narodu ........................................................................................................................ 54

Szkoła - Rodzina - Naród ................................................................................................................ 58

Zło zwyciężaj dobrem ...................................................................................................................... 61

Prawda kosztuje

O ks. Jerzym Popiełuszce ................................................................................................................ 69

***, W. Woroszyński ........................................................................................................................ 77

 

 

Ojczyzno ma

Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

 

Tyle razy pragnęła wolności
Tyle razy dławił ją kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

 

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności wybija dzwon

 

O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie gnębiony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać

 

O Matko ma
Tyś królową polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak

 

Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

 

Pieśń śpiewana podczas Mszy św. za Ojczyznę, odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę.

 

Ze zbioru homilii ks. Jerzego Popiełuszki "Cena miłości Ojczyzny"

Pieśń „Ojczyzno ma” została napisana w latach 80-tych, tuż po ogłoszeniu stanu wojennego. Popularność zyskała właśnie dzięki Mszom Świętym za Ojczyznę, księdza Jerzego Popiełuszki. Pieśń bardzo szybko przedostała się do świadomości Polaków. Stała się obok Roty nieoficjalnym hymnem Solidarności. Początkowo za autora uważano ks. Jerzego Popiełuszkę, ponieważ to on był propagatorem tej pieśni. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych XX wieku po upadku komunizmu zaczęła pojawiać się informacja, że autorem tekstu pieśni „Ojczyzno ma” jest ksiądz Karol Dąbrowski.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana

  • manifestacja miłości
  • Miłość do ojczyzny
  • Ojczyzno ma tekst
  • Jerzy Popiełuszko książki
  • Cena miłości ojczyzny

Prosimy obliczyć 7 plus 4.