Pomnik Poległych Stoczniowców 1970

Monument ten upamiętnia ofiary grudnia 1970 r. i znajduje się na Placu Solidarności w Gdańsku, w pobliżu bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej, niedaleko miejsca, gdzie padli pierwsi czterej zabici.

Pomnik składa się z trzech krzyży. Na każdym krzyżu zawieszona jest kotwica. W dolnej części monumentu znajdują się płaskorzeźby ze scenami z życia stoczniowców. Na pomniku umieszczono cytat z psalmu 29, a także fragment wiersza „Który skrzywdziłeś” Czesława Miłosza.

Projektantem pomnika jest zespół: Bogdan Pietruszka, Elżbieta Szczodrowska- Peplińska, Robert Pepliński i Wiesław Szyślak. Małą architekturę w otoczeniu pomnika zaprojektowali Wojciech Mokwiński i Jacek Krenz. Fundatorem zaś jest Społeczny Komitet Budowy pomnika „Poległych Stoczniowców 1970”.

Budowę rozpoczęto 17 września 1980 r. Uroczystość wbudowania kamienia węgielnego odbyła się 6 grudnia 1980 roku. 16 grudnia 1980 roku, w dziesiątą rocznicę wydarzeń grudniowych, pomnik został odsłonięty.

Warto przypomnieć fragment listu prymasa Stefana Wyszyńskiego odczytanego na uroczystości: „Znakiem potrójnego krzyża chcieliście upamiętnić, Umiłowani Stoczniowcy i Obywatele Trójmiasta, miejsce bolesnej tragedii, która przed dziesięciu laty skrwawiła bruki Gdańska i Gdyni. Ten znak krzyża Chrystusowego jest zarazem znakiem pojednania, przebaczenia i pokoju, którego tak gorąco pragniemy dla naszej wspólnej Ojczyzny. Wszyscy to wiemy, że drogą do pokoju jest sprawiedliwość - fundament pokojowego życia i współpracy wszystkich warstw narodu. Prawda z miłości, pokój ze sprawiedliwości budzą zaufanie, poczucie odpowiedzialności i obowiązkowości - tych niezbędnych warunków zdrowego życia społecznego i narodowego. Niech znak potrójnego krzyża będzie natchnieniem w pracy i w ofierze.”

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 jest nie tylko miejscem pamięci dla rodzin ofiar, ale również symbolem walki o wolność i godność człowieka. To tutaj, w Stoczni Gdańskiej, narodziło się ruch Solidarności, który przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce i Europie Wschodniej.

Pomnik przypomina nam o tragicznych wydarzeniach grudnia 1970 roku, kiedy to protestujący stoczniowcy zostali zastrzeleni przez oddziały wojskowe. Ich śmierć była początkiem walki o wolność i godność człowieka, która trwała przez kolejne lata.

Krzyże na pomniku symbolizują ofiary, a kotwica - nadzieję na lepsze jutro. Płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia stoczniowców przypominają nam o ich ciężkiej pracy i poświęceniu dla dobra kraju. Cytat z psalmu 29 oraz fragment wiersza Czesława Miłosza przypominają nam o wartościach, które były motorem walki o wolność i godność człowieka.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 jest miejscem, które powinno być odwiedzane przez każdego, kto chce poznać historię Polski i Europy Wschodniej. To tutaj narodziła się Solidarność, ruch, który zmienił oblicze Polski i Europy Wschodniej. To tutaj pamięć o ofiarach tragicznych wydarzeń grudnia 1970 roku jest pielęgnowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

plac trzech krzyży gdańsk

  • pomnik poległych stoczniowców
  • trzy krzyże gdańsk
  • pomnik stoczniowców w gdańsku
  • pomnik solidarności gdańsk
  • pomnik ofiar grudnia 1970

Prosimy dodać 3 i 7.