Pamiątkowe zdjęcia z kościoła Św. Brygidy w Gdańsku

Kościół św. Brygidy, postrzegany jako kościół „Solidarności”, gromadził ludzi mających wielki i znaczący wpływ na ówczesne dzieje świata. Należeli do nich: prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Ronald Reagan z małżonką, George Bush z małżonką, prezydent Niemiec Richard von Weizsäcker, prezydent Francji François Mitterrand, premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, brytyjska księżniczka Anna, senator Edward Kennedy z rodziną, królowa Holandii Beatrix, król Szwecji Karol XVI Gustaw oraz wielu ambasadorów akredytowanych w Warszawie.

Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku kościół św. Brygidy, dzięki ówczesnemu proboszczowi księdzu Henrykowi Jankowskiemu, stał się ważnym punktem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz miejscem wsparcia zdelegalizowanej „Solidarności” i jej członków.

W każdą niedzielę o 11.00 odprawiana przez ks. Henryka Jankowskiego uroczysta suma gromadziła kilka tys. wiernych, zwolenników „Solidarności”. „Wpajanie wierności najwyższym wartościom, szczególnie ludziom młodym, robotnikom i studentom, uodparnianie ich na nieustającą i ogłupiającą propagandę, fałszującą historię ich ojczyzny, walka ze złem i przemocą [...] – oto istota wystąpień [...] księdza Jankowskiego” [Jerzy Zaleski].

W kościele, w miejscu przechowywania krzyży strajkowych, została urządzona nieoficjalna kaplica „Solidarności” (tzw. kącik „Solidarności”), w której organizowano okolicznościowe ekspozycje i gromadzono rozmaite pamiątki, emblematy, ulotki, związane z kontestowaniem stanu wojennego. Jednoznaczną wymowę miał również coroczny wystrój szopek bożonarodzeniowych i grobu wielkanocnego.

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

kościół św brygidy

św brygida gdańsk
jerzy zaleski
kościół św brygidy w gdańsku
pamiątki z prl zdjęcia
kościół św brygidy gdańsk

Jaka jest suma 7 i 7?