Reparacje wojenne od Niemiec

Organizacje konserwatywne prawicowe zrzeszone w Zjednoczeniu Konserwatywno-Narodowym Środowisk Patriotycznych wystosowały list do Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie reparacji wojennych od Niemiec.

 

Zjednoczenie Konserwatywno-Narodowe
Środowisk Patriotycznych
Okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego
ul. Świętojańska 4/1
08-110 Siedlce
Siedlce, dnia 13.09.2021 r. 
  Pan Premier RP
Mateusz Morawiecki
00-583 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 1/3

 

Dotyczy: reparacji wojennych od Niemiec.

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie stosownych kroków prawnych i rozpoczęcie egzekucji należnych Polsce reparacji wojennych od Republiki Federalnej Niemiec.

Żaden immunitet nie chroni od odpowiedzialności za masowe zbrodnie ludobójstwa i zniszczenie całego kraju, a przez to spowodowanie również 50.letniej okupacji Polski przez Sowietów.

W roku 1938 II Rzeczpospolita miała niespełna 35 milionów mieszkańców, by po zakończeniu działań zbrojnych liczba ludności zmalała do 23,5 mln osób (https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita) czyli ubyło 11,5 mln obywateli Polskich, a cały kraj legł w gruzach. Łącznie nasz kraj miał wówczas w przybliżeniu 389 720 km². Przedwojenna Polska była więc o 25% większa od obecnej i była szóstym największym państwem w Europie.

Do tej pory tych gigantycznych strat nie udało się zlikwidować. W samej Warszawie dopiero teraz w 77 lat po zburzeniu Warszawy przez Niemców, dojdzie do odbudowania w centrum Warszawy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. Państwo niemieckie nie uważało za stosowne zrekompensować strat i zwrócić Polsce dóbr wywiezionych w dziesiątkach tysięcy wagonów. Czas rozpocząć egzekucje należnych Polsce reparacji.

Niemcy mają obowiązek nie tylko moralny i polityczny, ale także prawny do wypłaty odszkodowań Polsce. Nie tylko nie wywiązali się z tego obowiązku, ale nawet ochraniali przed sądami innych krajów zbrodniarzy niemieckich winnych zbrodni ludobójstwa i pospolitych przestępstw jak rabunki, mordy, gwałty i kradzieże. Taki pierwszy lepszy przykład to Heinrich Friedrich Reinefarth, znany jako Heinz Reinefarth – niemiecki wojskowy, od 1932 członek NSDAP, SS-Gruppenführer i Generalleutnant der Waffen-SS. Zbrodniarz niemiecki, odpowiedzialny za liczne zbrodnie wojenne, popełnione na cywilach podczas tłumienia powstania warszawskiego. Odpowiedzialny za mord na 50 tys. mieszkańców Woli w tym kobiet, dzieci i starców. Po wojnie był cenionym burmistrzem w Westerland na wyspie Sylt i posłem do Landtagu.

Panie Premierze,

Apelujemy do Pana o sformułowanie i postawienie oficjalnych żądań reparacyjnych, bo Raport w sprawie wysokości odszkodowania od Niemiec dla Polski za zniszczenia mienia podczas II wojny światowej jest gotowy. Apelujemy także o wystąpienie z roszczeniem wyniszczenia biologicznego polskiego narodu. Wiemy, że Rząd Polski ma w tej sprawie silne poparcie społeczne i szeregu organizacji społecznych w tym kombatantów i weteranów kolejnych konspiracji. Ma również nasze.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych - Janusz Olewiński
Ruch Prawdziwa Europa Europa Christi - Leszek Szymański
Ruch Narodowy - Artur Jóźwiak, Daniel Jóźwiak
Fundacja PRO Prawo do Życia – region Mazowsze Wschód - Bogdan Hałucha
Stowarzyszenie Patriotyczne Siedlce - Jacek Kamiński
Młodzież Wszechpolska - Robert Skolimowski
Konferencja Korony Polskiej - Mateusz Pałdyna, Dariusz Radzikowski
Partia Wolność - Paweł Wyrzykowski
Stowarzyszenie Koliber - Łukasz Alaba
Niezrzeszeni - Marcin Wyrębek

 

 

Otrzymują:
1. Prezydent RP Andrzej Duda
2. Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek
3. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau
4. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych
5. Prezes IPN Karol Nawrocki
6. media

Komentarze


Skomentował Artur Zaucha |

Grautuluje postawy i determinacji w walce o prawde historyczna. Dziekuje za wasza aktywnosc.
Pozdrawiam
A.Z.

Prosimy dodać 8 i 3.