Zygmunt Goławski

Siedlce 9 marca 2021 roku

Odznaczenie Krzyżem Wolności i Solidarności Zygmunta Goławskiego
Zygmunt Goławski

We wtorek 9 marca 2021 roku odszedł na wieczną wartę płk. Zygmunt Goławski ps. „Sokół II”. Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, więzień sowieckich łagrów. Odszedł człowiek niezwykle zasłużony Polsce.

Po powrocie z nieludzkiej ziemi do Siedlec zaangażował się w drukowanie katolickich wydawnictw bezdebitowych, za co był wielokrotnie więziony w tym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Doświadczenia z władzą komunistyczną nie przestraszają Zygmunta Goławskiego. Nie idzie na żadne układy i kompromisy. Bierze czynny udział w działaniach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) oraz współtworzy Konfederację Polski Niepodległej (KPN). Razem ze Stefanem Melakiem bierze udział w głośnej akcji konspiracyjnej ustawienia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pierwszego w Polsce pomnika Ofiar Katynia. Organizował Niezależny Związek Zawodowy „Podlasie”, który dał początek regionalnej Solidarności. W stanie wojennym internowany. W obozie dla internowanych uruchomił pocztę podziemną.

Po 89 roku angażuje się w upamiętnienia miejsc pamięci narodowej Siedlec i Podlasia. Za Jego przyczyną powstała Rada Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej przy Prezydencie Miasta Siedlce. Był aktywnym inicjatorem tworzenia miejsc upamiętniających bohaterów walk o niepodległość i likwidacji miejsc gloryfikujących komunistów. Tworzy Związek Sybiraków w Siedlcach oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Za swoją działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności Zygmunt Goławski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień. M.in. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności. Instytut Pamięci Narodowej za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego przyznał swoją najwyższą nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej. Honorowy Obywatel Miasta Siedlce.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Zygmunt Goławski został pośmiertnie awansowany na pułkownika.

Pogrzeb Zygmunta Goławskiego

Siedlce 13 marca 2021 roku

pułkownik Zygmunt Goławski
Akt mianowania na pułkownika Zygmunta Goławskiego

W sobotę 13 marca 2021 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe z udziałem wojskowej asysty honorowej. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 13.00 w siedleckiej katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Mszy Św. Pogrzebowej przewodniczył biskup siedlecki Kazimierz Gurda. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele parlamentu i władz lokalnych, wojsko, przedstawiciele Prezydenta RP, Rządu, IPN i „Solidarności”. Hołd zmarłemu oddały liczne poczty sztandarowe oraz liczna grupa mieszkańców Siedlec.

Zmarłego Zygmunta Goławskiego żegnał Prezydent RP Andrzej Duda:

Z głębokim żalem żegnamy odchodzącego na wieczną wartę pułkownika Zygmunta Goławskiego. Żarliwego patriotę oddanego Polsce, zawsze gotowego służyć Ojczyźnie. Żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Siedlce, prześladowanego za wierność niepodległej Rzeczypospolitej, Sybiraka, więźnia sowieckich łagrów. Zaangażowanego działacza antykomunistycznej opozycji, który mimo ciężkich represji nigdy się nie ugiął i miał istotny udział w ostatecznym zwycięstwie wolnej Polski. Działacza społecznego, zasłużonego dla obrony prawdy historycznej i przekazywania jej młodym generacjom. Żegnamy człowieka, którego życiowa postawa zawsze będzie dla nas lekcją najwyższych wartości.

(…)

Chylę czoło przed wybitnymi patriotycznymi zasługami pułkownika Zygmunta Goławskiego. Nigdy nie zapomnimy tego, co nam przekazał – świadectwa, jak iść przez życie, kierując się dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Bliskim Zmarłego składam wyrazy serdecznego współczucia.

 

Takie życiorysy, jak życiorys Pana pułkownika, są dla nas natchnieniem i inspiracją – powiedział podczas ceremonii pogrzebowej szef IPN dr Jarosław Szarek.

Po złożeniu ciała śp. Zygmunta Goławskiego do grobu, kompania honorowa Wojska Polskiego oddała salut honorowy.

Zygmunt Goławski spoczął w grobie rodzinnym na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach.

Cześć Jego Pamięci.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

NSZ

  • Zygmunt Goławski
  • prezydent Andrzej Duda
  • podziemie niepodległościowe
  • opozycja w PRL
  • Narodowe Siły Zbrojne

Prosimy obliczyć 6 plus 2.