Kowalczyk Zofia TW „Wanda”

Zofia Kowalczyk c. Józefa ur. 05.02.1934 r. w Kownatach, IPN Lu 00419/1662 i IPN Lu 00414/738, TW ps. „Wanda” nr rej. KWMO Siedlce 6507/1982, Siedlce, Suchożebry.

Mieszkanka wsi Suchożebry. Wykształcenie średnie ogólne. Zatrudniona w Urzędzie Gminy w Suchożebrach na stanowisku st. referenta ds. podatkowych. Do współpracy z SB zwerbował ją 27.02.1983 roku por. P. Stachowicz insp. SB Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji ze środowiska wiejskiego o ludziach, którzy podejmują próby bądź prowadzą działalność szkodliwą dla interesów PRL bądź występują przeciwko sojuszom z ZSRR i innym państwom socjalistycznym. Była wykorzystywana m.in. uzyskiwania informacji o prezentowanych postawach i prowadzonej działalności byłych działaczach „Solidarności” i osobach należących do ugrupowań antysocjalistycznych.

Do lipca 1985 roku jak pisze w jej charakterystyce ppor. Jan Orzyłowski insp. SB Wydz. VI (pisownia oryginalna)

(…) odbyto z nią 10 spotkań, podczas których przekazała 23 informacje. Informacje przekazywane przez TW wykorzystywane były w meldunkach dziennych wydziału oraz w ramach prowadzonych spraw obiektowych kryptonim „Solidarność Wiejska” oraz „Apologia”. W okresie współpracy tw dała się poznać, jako zdyscyplinowane źródło informacji, chętnie realizujące zadania postawione do realizacji.

Z kolei w jej charakterystyce, którą wystawił 1 lutego 1988 r. przez kpt. Zygmunta Paska st. insp. SB Wydz. VI możemy przeczytać między innymi: (pisownia oryginalna)

Wymieniona do współpracy z naszą służbą została pozyskana w lutym 1983 roku na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo wewnętrzne w kraju. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o przejawach negatywnej działalności byłych aktywistów „S” w środowisku wiejskim gminy Suchożebry. W chwili pozyskania była pracownikiem UG w Suchożebrach. W grudniu 1984 r. poważnie zachorowała na nerki, miała operację chirurgiczną i w maju 1985 r. przeszła na rentę zdrowotną. Zamieszkiwała samotnie w Suchożebrach, lecz ze względu na zły stan zdrowia przeniosła się do swojej córki zam. w Siedlcach, gdzie zajmuje się wychowaniem i opieką jej dzieci. Obecnie praktycznie nie posiada możliwości informowania o problemach i zagadnieniach interesujących pion SB i MO. Mało, kto ją odwiedza, sama też rzadko wychodzi z domu. W związku z tym w dniu 22.06.86 r. współpraca została zawieszona.

Uzyskiwane od niej wcześniej informacje były wykorzystywane w ramach sprawy obiektowej krypt. „Plon” i „Apologia” oraz w informacjach dziennych do Sekcji Analityczno-Informacyjnej. Dezinformacji z jej strony nie stwierdzono. Wynagradzana nie była.

Z uwagi na opisaną wyżej sytuację TW ps. „Wanda” kwalifikuje się do wyeliminowania z sieci osobowych źródeł informacji i złożenie materiałów dot. jej osoby w archiwach WZO.

W archiwach IPN znajdują się 42 mikrofilmy zawierające dokumenty dotyczące jej współpracy z SB.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 3 i 5?