Rajd „Śladami niepodległości”

Serpelice 7÷23 czerwca 2021 roku

działacze opozycji antykomunistycznej z Biskupem Siedleckim Kazimierzem Gurdą

W dniach 7÷23 czerwca 2021 roku odbył się patriotyczny rajd „Śladami niepodległości”. W rajdzie zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych wzięli udział byli działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Program rajdu obejmował odwiedzenie miejsc, pomników i cmentarzy upamiętniających wysiłek wcześniejszych pokoleń w walkach o niepodległość ojczyzny. Rajd po wschodnich rubieżach Polski miał charakter nie tylko patriotyczny i edukacyjny, ale był także połączony z wypoczynkiem i rekreacją.

Uczestnicy rajdu pierwszy nocleg mieli zaplanowany w „Hoteliku” w Siedlcach. Po pamiątkowym zdjęciu przed „Hotelikiem” i krótką zadumą pod „Dębem Pamięci” posadzonego dla upamiętnienia Władysława Koślacza zastrzelonego na rozkaz Stalina, weterani udali się kawalkadą samochodów do Kurii Biskupiej w Siedlcach. Na dziedzińcu Kurii działacze opozycji antykomunistycznej spotkali się z Biskupem Siedleckim Kazimierzem Gurdą, który po krótkiej rozmowie pobłogosławił uczestników rajdu na dalszą drogę.

Zwiedzanie Siedlec

W pierwszym dniu rajdu weterani zwiedzali Siedlce. Byli m.in. pod pomnikami Niepodległości poświęconego Józefowi Piłsudskiemu, Jana Pawła II, czy Żołnierzy V i VI Brygady Wileńskiej poświęconego żołnierzom Armii Krajowej, poległym i zamordowanym w walce z komunistycznym zniewoleniem w latach 1944–1953. Zapoznali się też z historią zburzenia Pomnika Zwycięstwa i Braterstwa Broni – symbolu poddaństwa sowietom. Nie ominęli Pomnika Tadeusza Kościuszki, pod którym w latach osiemdziesiątych odbywały się manifestacje, oraz barokowego kościoła pw. św. Stanisława, w którym były odprawiane msze za ojczyznę. Zwiedzili także Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, w którym prezentowany jest obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, oraz podziwiali wspaniałe witraże w siedleckiej Katedrze.

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oddali cześć żołnierzom poległym w walkach o niepodległość i suwerenność Polski na Cmentarzu Wojennym w Siedlcach po czym ruszyli w kierunku Serpelic. Po drodze nawiedzili kościół św. Michała Archanioła w Mordach oraz zatrzymali się przy Kopcu Piłsudskiego w Zawadach. Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego usypany został w 1938 roku, a na jego budowę zużyto 30 tysięcy furmanek ziemi. Przy poświęceniu Kopca obecni byli ówczesny prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki oraz Naczelny Wódz Sił Zbrojnych Edward Śmigły-Rydz.

Serpelice

W Serpelicach działacze zakwaterowali się w ośrodku turystyczno-wypoczynkowym „Urocza” na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Z malowniczego Ośrodka skąpanego w zieleni codziennie udawali się w różne zakątki Podlasia odwiedzając wiele miejsc uświęconych krwią naszych pokoleń w walce o niepodległą Polskę. Np. w sobotę 12 czerwca działacze opozycji antykomunistycznej udali się do Radzynia Podlaskiego, gdzie mieściła się katownia Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa, po drodze nawiedzając cmentarz w Międzyrzecu Podlaskim gdzie znajdują się nagrobki wielu zasłużonych ludzi, oraz pomnik ofiary pogromu niemieckiego (grób ofiar Krwawych Dni Międzyrzeca) oraz uroczysko „Baran” w Kąkolewnicy zwane Małym Katyniem gdzie rozstrzeliwano żołnierzy AK, WiN-u i BCh oraz ludzi uznanych przez komunistyczną władzę za wrogów.

Rajd zakończył się 23 czerwca, a uczestnicy z bagażem nowych wrażeń i wspomnień rozjechali się do swoich domów. Wielu po raz pierwszy było na Podlasiu.

Zdjęcia z rajdu „Śladami niepodległości” >>>


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

kościół św Stanisława Siedlce

  • zwiedzanie Siedlec
  • rajd Niepodległości
  • Serpelice
  • Kuria Biskupia Siedlce
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych

Prosimy obliczyć 3 plus 4.