Spotkanie wigilijne Osób Represjonowanych

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

Warszawa 11 listopada 2015 roku

Spotkanie wigilijne Osób Represjonowanych

Dnia 17 grudnia br. miało miejsce spotkanie opłatkowe Szefa UdSKiOR, Jana Józefa Kasprzyka, z Działaczami Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobami Represjonowanymi z Powodów Politycznych. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Celem spotkania było okazanie szacunku i uznania dla osób, które w przeszłości doświadczyły represji politycznych. By podzielić się opłatkiem z działaczami na rzecz przemian demokratycznych w PRL przybył Przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Sędzia Bogusław Nizieński oraz Przewodniczący Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy Szefie Urzędu Marszałek senior Kornel Morawiecki.

W ramach spotkania opłatkowego z Działaczami Opozycji Antykomunistycznej i Osobami Represjonowanymi z powodów politycznych, złożono serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz dokonano łamania się opłatkiem. W trakcie uroczystości podano tradycyjne wigilijne potrawy, które stanowiły integralną część tego wyjątkowego spotkania. Wszyscy uczestnicy mieli okazję do wspólnego dzielenia się opłatkiem oraz do wyrażenia swoich życzeń i refleksji związanych z nadchodzącym czasem Bożego Narodzenia. Wydarzeniem wieczoru był koncert zespołu "Zayazd", podczas którego wykonano pieśni patriotyczne oraz kolędy. Spotkanie to stanowiło wyraz szacunku i uznania dla Osób Represjonowanych, a także okazję do nawiązania ciepłych relacji międzyludzkich w duchu świątecznej atmosfery.

Zostaw komentarz