1050. rocznica Chrztu Polski

1050 lat temu, 14 kwietnia 966 roku, w przypadającą wówczas Wielką Sobotę, polski władca Mieszko I przyjął chrześcijaństwo. Chrzest księcia Polski zapoczątkował chrystianizację naszego kraju i włączył Polskę do rodziny chrześcijańskich narodów Europy.

"Gdzie chrzest, tam nadzieja"

pod takim hasłem odbyły się trzydniowe, kościelno-państwowe obchody jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, które miały miejsce 14-16 kwietnia na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu.

Nabożeństwo ekumeniczne na Ostrowie Lednickim

Ostrów Lednicki 14 kwietnia 2016 roku

Na Ostrowie Lednickim zwanym także "Świętą Wyspą" lub "Wyspą Władców", gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski, zainaugurowano centralne, trzydniowe obchody związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski. To jedno z najważniejszych miejsc we wczesnych dziejach Polski, z zachowanymi reliktami grodu, kaplicy i baptysterium z czasów Mieszka I. Tam pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka odbyło się nabożeństwo ekumeniczne przy wystawionych relikwii św. Wojciecha. W uroczystości wzięli udział duchowni Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Prymas Polski Abp Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński poświęcił dzwon "Mieszko i Dobrawa", odlany specjalnie na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Pierwsze bicie dzwonu "Mieszko i Dobrawa" uroczyście obwieściło rozpoczęcie obchodów Jubileuszu Chrztu Polski.

Wręczenie krzyży misyjnych

Gniezno 14 kwietnia 2016 roku

Centralnym punktem gnieźnieńskich obchodów jubileuszowych była Msza Św. w Bazylice prymasowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (archikatedra gnieźnieńska). Eucharystii przewodniczył legat papieski kard. Pietro Parolin. W homilii Abp Wojciech Polak podkreślał, aby odważnie sięgać do łaski chrztu świętego oraz przezwyciężać wrogość i niezgodę oraz szukać przebaczenia i pojednania. Po błogosławieństwie głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda, który apelował, aby trwać w tradycji i wierze naszych przodków. Ważnym i symbolicznym momentem liturgii było wręczenie krzyży misyjnych osobom świeckim i duchownym udającym się na misje oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

W czasie Eucharystii używany był tzw. Kielich Dąbrówki, jedno z nielicznych zachowanych dzieł polskiego złotnictwa, który został wykonany najprawdopodobniej w końcu XII wieku oraz tzw. Pastorał Ledóchowskiego, którego używał podczas uroczystości 1000-lecia Chrztu Polski kard. Stefan Wyszyński.

Msza Święta Dziękczynna

Poznań 15 kwietnia 2016 roku

Kolejnym punktem obchodów była procesja maryjna, w której przeniesiono kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Bazyliki kolegiackiej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny (Fara Poznańska) do Bazyliki Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła na Ostrowie Tumskim, w której pod przewodnictwem Legata Papieskiego kard. Pietro Parolina celebrowana była dziękczynna Msza Święta za 1050 lat chrześcijaństwa w Polsce. Homilię wygłosił Abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP wzywał m.in. do wierności przyrzeczeniom chrzcielnym. Przypomniał słowa Jana Pawła II, skierowane do Polaków po swoim wyborze:

Proszę was też, abyście zachowali wierność Chrystusowi, Jego Krzyżowi, Kościołowi i jego pasterzom. Proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa; co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła.

Eucharystia z chrztem dorosłych

Poznań 16 kwietnia 2016 roku

W sobotę na INEA stadionie w Poznaniu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja” rozpoczęło się świętowanie jubileuszowe. Trzeci dzień jubileuszowych obchodów był wielkim świętem ewangelizacji. Całość rozpoczęła się o godzinie 10. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, ale i zabawy, śpiewów i występów artystycznych, m.in. zespołów Siewcy Lednicy i Arka Noego.

Głównym elementem uroczystości na Inea Stadionie w Poznaniu, była uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem legata papieskiego, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina.

Podczas tej historycznej Mszy Świętej dwie kobiety zostały ochrzczone, przyjęły sakrament bierzmowania oraz po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej.

"Dziękujcie Bogu za cenny dar wiary, którą dziś celebrujemy z okazji 1050-tej rocznicy chrztu księcia Mieszka I z dynastii Piastów, wydarzenia, które było jak drzwi szeroko otwarte, aby zrodził się wasz naród, a które pozwoliło wam poznać, umiłować Chrystusa i służyć Mu. Dziękujcie Mu za dar pokoju i stabilności granic waszego kraju, tak często doświadczanego konfliktami i rozbiorami"

- podkreślił kard. Pietro Parolin w homilii podczas Mszy Św. na poznańskim stadionie.

Uroczystości na stadionie zwięczył jubileuszowy koncert, musical "Jesus Christ Superstar" w wykonaniu poznańskiego Teatru Muzycznego.

Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

Wybrane fragmenty uroczystości kościelnych na Ostrowiu Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu:

 • Poświęcenie dzwonu "Mieszko i Dobrawa" - Ostrów Lednicki
 • Odnowienie przyrzeczeń Chrzcielnych - Gniezno, katedra
 • Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy - Gniezno, katedra
 • Uroczyste przeniesienie w procesji kopi obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Bazyliki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Fara) do Bazyliki Archikatedralnej św. Apostołów Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim
 • Chrzest młodych kobiet - Poznań, stadion INEA
 • Fragment pieśni jubileuszowej obchodów 1050-lecia Chrztu Polski "Gdzie chrzest, tam nadzieja" - Poznań, stadion INEA

 

 

 


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Chrzest Polski data

 • 1050. rocznica Chrztu Polski
 • w którym roku był Chrzest Polski
 • miejsce Chrztu Polski
 • pierwszy Chrzest Polski
 • Chrzest Polski rok

Prosimy obliczyć 6 plus 6.