Niepodległość nie na sprzedaż

Warszawa 11 listopada 2021 r.

Tegoroczny Marsz Niepodległości odbył się pod hasłem „Niepodległość nie na sprzedaż”. W patriotycznej manifestacji uczestniczyło ok. 150 tys. osób pod biało-czerwoną flagą. Marsz początkowo miał być zakazany a w to miejsce zarejestrowano manifestacje 14 Kobiet z Mostu. Była to prowokacja Ratusza i Rafała Trzaskowskiego w celu wywołania burd i zamieszek podczas Marszu Niepodległości. Te plany pokrzyżował Jan Kasprzyk szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych który nadał uroczystości status formalny, państwowy. Dzięki tej decyzji Marsz Niepodległości mógł odbyć się w sposób godny, spokojny i bezpieczny. Przeciwnikom Niepodległej, Suwerennej Rzeczpospolitej nie udało się doprowadzić do ekscesów na trasie Marszu. Polscy patrioci mogli z radością świętować odzyskanie niepodległości przez Polskę. Dumnych z pochodzenia, że są Polakami.

Marsz Niepodległości rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał szef Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Robert Bąkiewicz. W swoim przemówieniu podziękował Janowi Kasprzykowi, że mogą w Warszawie "przejść jak na prawdziwych patriotów przystało" a także służbom broniącym granic Polski. Marsz ruszył z ronda Dmowskiego i przeszedł mostem Poniatowskiego przez Wisłę na błonia Stadionu Narodowego. Wśród haseł i okrzyków dominowały hasła patriotyczne i religijne „Cześć i chwała bohaterom” i "Bóg, Honor i Ojczyzna". Obchody Święta Niepodległości zakończyły się okolicznościowymi przemówieniami oraz koncertem zespołu „Contra Mundum”.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Marsz Niepodległości 2021

  • Niepodległość nie na sprzedaż
  • 14 kobiet z mostu
  • plakat Marszu Niepodległości 2021
  • Robert Bąkiewicz życiorys
  • 11 listopada Warszawa Marsz Niepodległości

Jaka jest suma 2 i 7?