Nowy mural w Siedlcach

Siedlce 9 października 2021 roku

mural w Siedlcach

W sobotę 9 października 1921 roku na murze siedleckiego więzienia odsłonięto mural. Powstał on w miejscu już zniszczonego muralu namalowanego w 2015 roku z okazji 35. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Grafika składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia czołg rozjeżdżający napis „Solidarność” na tle charakterystycznych budowli Siedlec. Symbolizuje on wprowadzenie 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce. Dnia, w którym „zabito twoją wolność”. Druga grafika przedstawia znak Solidarności Walczącej na tle orła w koronie oraz palców złożonych w literę „V” – symbol zwycięstwa. Symbolizują one okres walki społeczeństwa z dyktaturą komunistyczną. Trzecia część to portret ks. Jerzego Popiełuszki - niezłomnego kapelana Solidarności, symbolu walki ze zbrodniczym systemem, bestialsko zamordowanego przez władze komunistyczne i podpis „Zło dobrem zwyciężaj” – to przesłanie nie było pustym frazesem, a Jego największą siłą. Zwyciężył 6 czerwca 2010 roku, gdy papież Benedykt XVI wyniósł Go na ołtarze ogłaszając błogosławionym.

W uroczystości wzięli udział wszyscy przewodniczący z regionu siedleckiego, działacze Solidarności i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński oraz mieszkańcy Siedlec. Po uroczystości, uczestnicy odsłonięcia muralu zebrali się w siedzibie Solidarności przy ul. Kilińskiego, gdzie prelekcję pt. „Stan wojenny. Dlaczego?” wygłosił Witold Bobryk.

Jaka jest suma 3 i 7?