O mnie napisane przez innych


Wywiad środowiskowy napisany przez funkcjonariusza MO

Siedlce dnia 1985-07-02

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

dotyczy:

Leszka ANDRZEJEWSKIEGO

s. Władysława i Krystyny z d. Michalak, ur. 1960-05-03 Mikołajki, zam. Siedlce ul. Świerczewskiego 65 m 5, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne robotnicze, wykształcenie średnie techniczne, technik budowlany, bezpartyjny, niepracujący.

 

Wymieniony jest kawalerem, zamieszkuje wspólnie z rodzicami i rodzeństwem, nie pracuje od marca b.r.. Ojciec wymienionego - Władysław zatrudniony jest w Dziewiarskiej Spółdzielni "ANITEX" w Łochowie, oddział w Siedlcach na stanowisku mechanika maszyn dziewiarskich. Matka Krystyna nie pracuje zawodowo i pozostaje na utrzymaniu męża. Leszek ANDRZEJEWSKI posiada troje rodzeństwa. Brat Zbigniew ur. 1957-03-23 na przełomie 1983/84 pracował zarobkowo w NRD. Aktualnie nie pracuje - zamieszkuje z rodzicami. Brat Mirosław ANDRZEJEWSKI, student Wydz. Matematyczno-Chemicznego WRSP w Siedlcach, były internowany i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia decyzją Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Siedlcach z dnia 1981-12-13 w związku działalnością w nielegalnej organizacji oraz rozpowszechnianiem bezdebitowych wydawnictw i ulotek antypaństwowych w swojej treści - aktualnie odbywa karę pozbawienia wolności w wymiarze 11 miesięcy wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach za popełnienie przestępstwa z art. 282 § 1 i 2 kk.

Siostra Leszka - Joanna Andrzejewska - studentka I roku Wydz. Matematyczno-Chemicznego WRSP w Siedlcach, zamieszkuje wspólnie z rodzicami. Wielokrotnie uczestniczyła w nielegalnych zgromadzeniach pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Siedlcach. Postanowieniem Kolegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Siedlce w dniu 1984-10-01 została ukarana grzywną w wysokości 16.000 zł za udział w nielegalnym zgromadzeniu 31 sierpnia 1984 roku.

W zgromadzeniach organizowanych przez podziemne struktury "Solidarności" w latach 1983-1985 - obok Joanny Andrzejewskiej, jej brata Mirosława oraz innych osób brał udział Leszek ANDRZEJEWSKI.

Leszek Andrzejewski podejrzewany był przez organy ścigania o nielegalną działalność i rozpowszechnianie wydawnictw i ulotek o treściach antypaństwowych.

W dniu 1985-06-30 Leszek Andrzejewski został zatrzymany przez organa MO w związku z rozkolportowaniem w Sokołowie Podlaskim ulotek nawołujących w swojej treści do strajku w dniu 1 lipca br. wbrew przepisom prawa. Rozpoznany został przez bezpośrednich świadków faktu kolportażu.

Nie stwierdzono, aby Leszek Andrzejewski utrzymywał kontakty z elementem chuligańskim i kryminalnym. Nie był karany sądownie ani administracyjnie. W miejscu zamieszkania cieszy się dobrą opinią.

st. kpr. Niemczuk W.

RUSW Siedlce    


Źródło

 • Akta sądowe IIK 450/85 Sądu Rejonowego w Węgrowie w sprawie o rozrzucanie ulotek art. 282a §1 i 2 KK, str. 38 (0,3 MB)

 

Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej

Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej


Andrzejewski Leszek
Rocznik 1960

W latach 1980-82 odbywał zasadniczą służbę wojskową. W 1981 roku wykonał na terenie jednostki napis "Kwiecień miesiącem pamięci o Katyniu". Wywołało to wielkie poruszenie w jednostce wojskowej. Wdrożono śledztwo, a sprawcy nie wykryto. 13 grudnia 1981 r. został zatrzymany na terenie jednostki i osadzony na tydzień w areszcie. Po wyjściu z wojska czynnie zaangażowany w działania "Solidarności". W sierpniu 82 r. pomógł uciec z ośrodka internowania w Kwidzynie swojemu bratu Mirosławowi Andrzejewskiemu. Brał czynny udział w demonstracjach organizowanych na terenie Siedlec. W latach 1984-89 drukował i rozpowszechniał ulotki i prasę niezależną (m.in. „Metrum”) wydawane przez Siedlecki Komitet Oporu Społecznego. Czynnie uczestniczył w kolportażu książek i prasy niezależnej. Przywoził je z Warszawy jako jeden z siedleckich kurierów. W roku 82 pobity w Gdańsku przez milicję za noszenie opornika. W czerwcu 1985 r. aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania ulotek i przez ponad 4 miesiące przetrzymywany w siedleckim więzieniu, w którym prowadził długotrwałą głodówkę. Ostatecznie otrzymał wyrok w zawieszeniu i „zakaz kontaktowania się z osobami wrogo ustosunkowanymi do ówczesnej rzeczywistości”. W jego rodzinnym domu często miały miejsce rewizje. W roku 1994 w Siedlcach, jako inspektor nadzoru budowlanego uczestniczył w rozbiórce pomnika Zwycięstwa i Braterstwa Broni Armii Radzieckiej z Ludowym Wojskiem Polskim. W 2007 roku zainicjował w Siedlcach zakończoną powodzeniem akcję na rzecz usunięcia byłego ZOMO-wca z funkcji wiceprezydenta miasta Siedlce. W chwili obecnej prowadzi prywatną działalność gospodarczą.

 


Źródło:

 • Leksykon siedleckiej opozycji niepodległościowej

  autor: Tomasz Olko

  wydawnictwo: Fundacja Gazety Podlaskiej

  rok wydania: 2010

Informacja o odznaczonych sporządzona przez IPN

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

 1. Leszek Andrzejewski

W czasie stanu wojennego i po jego zawieszeniu brał aktywny udział w rozpowszechnianiu wydawnictw bezdebitowych i ulotek na terenie Siedlec i województwa siedleckiego. W latach 1983-1984 uczestniczył także aktywnie w „nielegalnych” zgromadzeniach w Siedlcach, w manifestacjach religijno-patriotycznych i rocznicowych. Aresztowany tymczasowo na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Węgrowie z dn. 2.07.1985 r. (zatrzymany 30.06.1985 r. podczas kolportowania ulotek), osadzony w areszcie WUSW w Siedlcach z siedzibą w Łukowie, a następnie w Zakładzie Karnym w Siedlcach. W trakcie aresztu w ZK w Siedlcach od 13.07.1985 r. na znak protestu przeciwko aresztowaniu podjął głodówkę. 5. 11.1985 r. uchylono Leszkowi Andrzejewskiemu areszt tymczasowy zamieniając go na dozór MO z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu w RUSW w Siedlcach. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Węgrowie z 12.12.1985 r. L. Andrzejewski skazany został na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat, a także zobowiązany został do podjęcia pracy zarobkowej i powstrzymywanie się od kontaktów z osobami „wrogo ustosunkowanymi do współczesnej rzeczywistości”. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego mieszkaniu kilkakrotnie były przeprowadzane przeszukania. Formą represji było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych na 2 lata


Źródło

 

Jaka jest suma 8 i 2?

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

milicja obywatelska

 • zbigniew andrzejewski
 • w siedlcach
 • wywiad środowiskowy
 • andrzejewski zbigniew
 • ulotki siedlce