Kanonizacja Jana Pawła II

Watykan 27 kwietnia 2014 roku

Jan Paweł II - Święty!

Kanonizacja Jana Pawła 2
Msza Kanonizacyjna Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 roku w Watykanie odbyła się kanonizacja bł. Jana Pawła II i Jana XXIII. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10:00 na placu św. Piotra. Mszę Św. koncelebrował papież Franciszek. W uroczystości brał udział emerytowany papież Benedykt XVI. Obecne były również dwie kobiety uzdrowione za wstawiennictwem Jana Pawła II: s. Marie Simon-Pierre Normand oraz Floribeth Mora Diaz. Kulminacyjnym punktem niedzielnej mszy było ogłoszenie przez papieża Franciszka, Jana XXIII i Jana Pawła II świętymi. Po przedstawieniu przez prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato Franciszkowi prośby o wpisanie obu papieży w poczet świętych ogłosił on uroczyście:

"...po wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w poczet świętych..."

We Mszy Św. Kanonizacyjnej uczestniczyło ok. 800 tyś. wiernych. Po mszy papież Franciszek przejechał w papamobile wokół placu św. Piotra oraz wzdłuż ulicy via della Conciliazione i błogosławił zebranych wiernych.

fot: Leszek Andrzejewski

Obrzęd kanonizacyjny Jana XXIII i Jana Pawła II

fragment transmisji z Watykanu

 

Dlaczego święty

Święty Jan Paweł II był „człowiekiem modlitwy”. Pragnienie doskonałości objawiało się w nim tak mocno, że zawsze zachowywał ożywionego ducha poprzez stałą modlitwę i słuchanie rozważanego Słowa Bożego. Centrum jego życia było ukonstytuowane przez Eucharystię.

Niełatwe dzieciństwo, naznaczone potrójną żałobą, i wstąpienie do seminarium w okresie, w którym wojna wymusiła jego zamknięcie, umocniły z pewnością jego odwagę.

Jako arcybiskup krakowski nigdy nie zawahał się, mimo licznych przeszkód stawianych przez reżim komunistyczny w Polsce, przed prawem do wyznawania własnej wiary. Z męstwem interweniował na rzecz obrony praw ludzi, jednak bez naruszania porządku publicznego, prowadząc walkę jako dobry chrześcijanin, nawet jeśli wydawało się, że takie przeszkody są nie do pokonania.

Pierwsze motto „Nie lękajcie się! Otwórzcie, więcej, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” wypowiedziane podczas inauguracji posługi Piotrowej wyznaczyło program jego długiego pontyfikatu, pozostając żywe w sercach wiernych, nawet po jego śmierci.

Jako papież, 13 maja 1981 r., w dniu, który naznaczył początek drugiej fazy pontyfikatu, otrzymał od Pana łaskę, aby przelać swoją krew w imię wiary, jak sam powiedział w odniesieniu do tego co się wydarzyło.

W licznych cierpieniach moralnych i w czasie choroby fizycznej głosił zbawczy walor cierpienia ludzkiego zjednoczony z tajemnicą Krzyża Chrystusa.

Poparł gorące pragnienie wolności narodów uciskanych przez różne ustroje i totalitarne reżimy, podkreślając nienaruszalną godność każdej istoty ludzkiej.

Promował i ożywiał dialog ekumeniczny, poszukując jedności i pokoju w żarliwej nadziei na przyszłą pełną komunię z braćmi odłączonymi.

Nadzwyczajnym znakiem jego nadziei było zaufanie jakim darzył młodych, nadzieję Kościoła jutra.

Dawał jedzenie i ubrania dla potrzebujących, dbał o bezdomnych, martwił się losem krewnej w podeszłym wieku, dzielił ból z cierpiącymi, przeznaczał dla nich własne pieniądze, odwiedzał chorych i więźniów. Oprócz tego instruował, doradzał, pocieszał zagubionych w sercu, ofiarował przebaczenie zamachowcowi i tym, którzy go obrazili, znosił z cierpliwością wrogich mu ludzi.

W późnych latach 90-tych pojawiły się pierwsze objawy choroby Parkinsona, które stopniowo ograniczały go do wykonywanie jego posługi z „krzesła na kółkach”. Wszyscy podziwialiśmy siłę, z którą, zwłaszcza w ostatnich latach, wiedział jak stawić czoła, , duszpasterskim zadaniom w tych trudnych warunkach.

 

Źródło:

  • 2papisanti.orgTen artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

kanonizacja jana pawła 2

wyświęcenie jana pawła ii
jan paweł ii kanonizacja
msza kanonizacyjna jana pawła ii
św. jan paweł ii
dlaczego jan paweł ii został świętym

Prosimy obliczyć 5 plus 9.