Życiorys Władysława Koślacza

Władysław Koślacz
Władysław Koślacz

 

Władysław Koślacz

Sekretarz Sądu Okręgowego w Siedlcach

 

Władysław Koślacz urodził się 22 lipca 1887 roku w Klementowicach, pow. Puławy, jako syn Józefa i Anieli z Raczkiewiczów. 14 lutego 1912 roku wziął ślub z Kamillą Bisek, a rok później urodził się im syn Edward. Od 1914 roku zamieszkał w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego - kamienica nosi obecnie nr 65.

 

Całe swoje życie zawodowe związał z Wymiarem Sprawiedliwości, przechodząc poszczególne etapy kariery od pomocnika sekretarza Sądu gminnego do naczelnego sekretarza Sądu Okręgowego w Siedlcach. Pracę w Sądzie zaczął w 1908 roku jeszcze pod zaborami i kontynuował ją w wolnej Polsce. 30 czerwca 1934 roku przeszedł na emeryturę. 30 października 1938 roku został odznaczony przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Brązowym Medalem Zasługi za Długoletnią Służbę.

 

Pochodził z rodziny która aktywnie angażowała się w życie społeczne miasta Siedlce. Brat Władysława – Edmund był pierwszym Prezydentem Miasta Siedlce w wolnej Polsce, a później do 1927 roku Starostą Siedleckim. Został honorowym obywatelem miasta Siedlce.

 

1 października 1939 roku, Władysław Koślacz wraz z całym ówczesnym Tymczasowym Zarządem Miejskim w Siedlcach, został aresztowany przez sowieckie NKWD i wywieziony do obozu w Ostaszkowie. Rodzina nie otrzymała żadnej korespondencji od Władysława z obozu. Znalazł się na liście wywozowej NKWD nr 062/2 z dnia 19 maja 1940 roku. Była to lista śmierci sporządzona na rozkaz Stalina. Zamordowany strzałem w tył głowy w Twerze (ówczesna nazwa Kalinin), w budynku Zarządu Obwodowego NKWD. Zwłoki pogrzebano, w dołach śmierci w nieodległej wsi Miednoje. Był to ostatni transport z Ostaszkowa wysłany na śmierć. Pozostawił żonę Kamilę i syna Edwarda.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Artykuły powiązane tematycznie


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

  • ofiary katynia

  • władysław koślacz
  • sąd okręgowy w siedlcach
  • ofiary zbrodni katyńskiej
  • józef stalin życiorys
  • cześć jego pamięci
Prosimy obliczyć 7 plus 6.