Sprawa operacyjnego rozpracowania „Manifestacja”

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Manifestacja” nr rej. WUSW Siedlce 6711/1983; sygn. akt IPN Lu 0421/464.

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Manifestacja”
Teczka SOR „Manifestacja”

Wyżej wymieniona sprawa operacyjnego rozpracowania została wszczęta 14 maja 1983 roku w związku z organizacją obchodów 1 i 3 Maja przez działaczy „Solidarności”.

Celem sprawy operacyjnego rozpracowania było:

  • - wszechstronne rozpoznanie autorów i kolporterów ulotek oraz uczestników manifestacji, ich wzajemnych powiązań, ustalenie przywódców i inicjatorów
  • - operacyjne i procesowe udokumentowanie ich wrogiej działalności oraz ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Do sprawy powołano następujących esbeków: ppor. Stanisław Bednarz, por. Bohdan Dąbrowski, por. Ryszard Lesiuk, por. Sławomir Łysiak, mł. chor. Stanisław Golach. W sprawie wykorzystano donosy tajnych współpracowników ps. „Jacek”, „Bogdan” i „Wojtek”.

Dokumenty:


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

manifestacja

  • teczka sb
  • rozpracowanie operacyjne
  • akta ipn
  • akta sprawy teczka
  • teczka ipn

Komentarze


Prosimy dodać 3 i 8.