Sprawa operacyjnego rozpracowania „Rocznica”

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Rocznica” nr rej. WUSW Siedlce 6835/1983; sygn. akt IPN Lu 0421/575.

Teczka sprawy operacyjnego rozpracowania kryptonim „Rocznica”
Teczka SOR „Rocznica”

Teczka SOR „Rocznica” została założona do rozpracowania autorów i kolporterów ulotek oraz ustalenie przywódców i inicjatorów którzy doprowadzili do odbycia manifestacji zorganizowanej 31 sierpnia 1983 r. przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Siedlcach dla uczczenia rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Celem rozpracowania było pociągnięcie do odpowiedzialności karnej autorów i przywódców manifestacji oraz operacyjne i procesowe udokumentowanie kierowniczej roli b. aktywu związkowego „Solidarności” w kolportażu wydawnictw bezdebitowych i organizacji manifestacji.

Sprawę prowadził oficer SB por. Jerzy Kruk. W sprawie wykorzystano donosy tajnych współpracowników ps. „Natalia”, „Karol”, „Małgosia”, „As” i „Henryk”.

Dokumenty:

Komentarze


Zostaw komentarz