Solidarność Walcząca

 

Historia Polski to nie tylko przemiany społeczne, rozwój techniki i technologii, czy w końcu osiągnięcia rodzimej kultury. Nasza ojczyzna naznaczona jest także piętnem rozlicznych konfliktów zbrojnych z zewnętrznymi agresorami jak i wewnętrzną dyktaturą komunistyczną, które to na zawsze zmieniły jej oblicze.

Te właśnie wydarzenia postanowiła uwiecznić Solidarność Walcząca, prezentując na swoich znaczkach tak ważne wydarzenia jak chociażby Porozumienia Sierpniowe czy zbrodnie SB na żołnierzach AK pomordowanych w katowniach PRL. Nie stroniono także od upamiętniania kluczowych w rodzimej historii Polaków aktywnie zaangażowanych w działania zbrojne. Na pierwszy plan wysuwa się tu Józef Piłsudski, jednakże nie tylko on był uznawany przez Solidarność Walczącą za istotną personę. Nie zapomniano także o sferze religijnej, na znaczkach umieszczając kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Matkę Boską Królową Polski.

Jest to piękny dowód tego, jak mocno w karty naszej historii wpisuje się zarówno zbrojny opór jak i wiara, pozwalająca wierzyć, że nawet z najtrudniejszej opresji będziemy w stanie wyjść obronną ręka.

Solidarność Walcząca powstała w 1982 roku we Wrocławiu i w krótkim czasie swoją działalnością objęła nie tylko większość regionów Polski, ale przenikała także na teren innych krajów, zniewolonych przez imperializm sowiecki.

Solidarność Walcząca dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polski oraz innych krajów bloku moskiewskiego. Celowi temu służyło, m.in.: utworzenie sieci radiostacji, które wyemitowały kilkaset nielegalnych audycji; setki drukowanych w podziemiu książek; druk i kolportaż ponad stu tytułów bezdebitowej prasy oraz demonstracje i inne akcje protestacyjne.

SW wyszkoliła setki drukarzy drugiego obiegu. Posiadała własne służby kontrwywiadu dbającego o bezpieczeństwo pracy podziemnej. Organizacja wspierała cele NSZZ Solidarność, ale nie korzystała z zasobów związku, ani przeznaczonej dla niego pomocy zagranicznej. Źródłem środków na działalność, były m.in. znaczki Poczty Solidarności Walczącej – rodzaj „cegiełek”, w których wykorzystywano prace graficzne wybitnych artystów plastyków.

Kornel Morawiecki


Artykuły powiązane


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

znaczek polski walczącej

matka boska królowa polski
solidarność walcząca
prymas tysiąclecia
kardynał wyszyński
zjazd pzpr

Zostaw komentarz