Samotny bój Warszawy

Samotny bój Warszawy
Okładka książki "Samotny bój Warszawy"
autor: Tadeusz Żenczykowski
wyd.: Editions Spotkania

autor: Tadeusz Żenczykowski

wydawnictwo: Editions Spotkania

miejsce wydania: Paryż

rok wydania: 1985

ilość stron: 196

wymiary: 72×110mm

„Samotny bój Warszawy” jest to opracowanie ukazujące sytuację militarną w rejonie Warszawy latem 1944 r. oraz przebieg walk w Warszawie. Cyniczna gra Stalina, anglo-amerykańskie próby udzielenia pomocy Powstaniu Warszawskiemu i postawa polskich komunistów wobec Powstania, to główne tematy książki.

Tadeusz Żenczykowski, ps.„Kowalik”, „Kania”, żołnierz AK, w ZWZ/AK szef Akcji N tzn. dywersji psychologicznej wobec okupanta oraz komórki propagandowej „Rój”. W Powstaniu Warszawskim brał udział jako szef Wydziału Propagandy w VI Oddziale Sztabu KG AK. Dał się poznać jako wybitny specjalista w dziedzinie propagandy.

Przedmowa

O Powstaniu Warszawskim pisano już wiele i będzie ono jeszcze długo tematem licznych publikacji. Dużo się o nim dyskutuje z różnych pozycji z większą czy mniejszą znajomością faktów i okoliczności, jakie wpłynęły na genezę i przebieg Powstania. Nie wszyscy w jednakowy sposób oceniają stanowisko Związku Sowieckiego, jak również i postawę naszych Aliantów wobec Polski Podziemnej i Powstania. Nic dziwnego, że tego rodzaju problemy i pytania wywołują sprzeczne naświetlenia i różne opinie.

Czy Stalin chciał zająć Warszawę i dlaczego? Czy decyzja Powstania była słuszna i powzięta we właściwym czasie? Czy Alianci zachodni w rzetelny sposób dotrzymywali zobowiązań sojuszniczych wobec walczącego kraju?

Dążeniem moim jest przedstawienie udokumentowanych odpowiedzi na te i inne pytania.(,,,)

Tadeusz Żenczykowski


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

editions spotkania

tadeusz żenczykowski samotny bój warszawy
książki o powstaniu warszawskim
samotny bój warszawy
wydawnictwo editions spotkania
tadeusz żenczykowski

Prosimy obliczyć 2 plus 3.