Sprawa operacyjnego sprawdzenia „Drukarnia”

Teczka sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Drukarnia” nr rej. KWMO Siedlce 4843/1980; sygn. akt IPN Lu 0421/286.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Drukarnia” została założona dn. 11.03.80 r. przez Wydział III KWMO Siedlce na fakt kolportażu literatury antysocjalistycznej - prawdopodobnie „Robotnika” przez mieszkańca Sokołowa Podlaskiego Andrzeja Ciborskiego, oraz produkcji prasy bezdebitowej w mieszkaniu jego sąsiada Józefa Tomczuka.

W toku czynności operacyjnych ustalono, iż Andrzej Ciborski, członek PZPR, 3 miesiące wcześniej starał się o przyjęcie do MO (ostatecznie w następnych latach został członkiem ORMO), natomiast Józef Tomczuk jest byłym tajnym współpracownikiem SB pseudonim „Karol” (nr akt archiwalnych 274/I).

Sprawę prowadził oficer SB ppor. Jerzy Kruk. W sprawie wykorzystano donosy tajnych współpracowników ps. „Orkan” nr rej. 1492 i „Janek”.

Sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Drukarnia” zamknięto z powodu niestwierdzenia wrogiej działalności.

Dokumenty:

Komentarze


Prosimy dodać 5 i 1.