Poczta Niezależna

 

Dokonując przeglądu wydawnictw, które to oferowały piękne i wyjątkowe znaczki, trudno nie wspomnieć o ostoi patriotyzmu i wiary chrześcijańskiej, jaką była Poczta Niezależna. Emitowane przez nią małe dzieła sztuki to hołd złożony bohaterom oraz podkreślenie wagi wartości konserwatywnych będące jednocześnie przestrogą, aby od nich nie odchodzić, a wręcz przeciwnie – pielęgnować ze wszystkich sił, gdyż to właśnie one stanowią o sile i wartości narodu.

Wydawnictwo Poczty Niezależnej na tapetę wzięło między innymi tak istotne wydarzenie historyczne, jakim była Bitwa Warszawska roku 1920. Nie zapomniano także o jakże bolesnych i trudnych, a jednocześnie chwalebnych momentach naszej historii, jakimi były bezsprzecznie powstania (między innymi styczniowe i listopadowe). Działaczom Solidarności przypominano także o powstaniu Radia Solidarność oraz upamiętniano dysydentów ZSRR.

Nie zabrakło także miejsca na tony religijne, bowiem jedna z serii znaczków poświęcona była w całości Matce Boskiej. Wszystko to sprawia, że do tych niewielkich rozmiarów arcydzieł powraca się nie tylko z sentymentem, ale także z prawdziwą dumą.

 


 • Bitwa Warszawska 14-16 VIII 1920

  Opis: Seria znaczków (4 znaczki)

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 4 x 50 zł = 200 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Powstanie listopadowe 1830

  Opis: Seria znaczków (6 znaczków)

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 6 x 50 zł = 200 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Powstanie styczniowe 1863

  Opis: Seria znaczków (3 znaczki)

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 3 x 50 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Matka Boska A.K.

  Opis: Seria znaczków (3 znaczki)

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 3 x 50 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Piąta rocznica strajków studentów

  Opis: Bloczek. NZS Politechnika Łódź

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 150 zł

  Format:

  Kolor:

 • Radio Solidarność

  Opis: Znaczek

  12.IV.1982 Pierwsza audycja w Warszawie

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 50 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Poznański Czerwiec 28.VI.56

  Opis: Znaczek w 3 odmianach kolorystycznych

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 3 x 30 zł = 90 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Dysydenci ZSRR

  Opis: Bloczek (2 znaczki). Przedstawia portrety dwojga sowieckich dysydentów:

  • Elena Bonner
  • Andriej Sacharow

  Wydawnictwo: Poczta Niezależna

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 2 x 50 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor: Brązowy druk na białym papierze bez perforacji.

   


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

niezależna

poznański czerwiec 1956
powstanie listopadowe
bitwa warszawska
andriej sacharow
powstanie styczniowe

Prosimy dodać 6 i 9.