Pozostałe wydawnictwa

 

W poszczególnych kategoriach niniejszego portalu znaleźć można informacje o znaczkach emitowanych przez podziemne wydawnictwa. Cegiełki te zasilały fundusze poszczególnych organizacji i były przeznaczone na działalność statutową oraz pomoc osobom represjonowanym i więzionym przez reżim komunistyczny. Nie oznacza to jednak, że na terenie kraju istniały wyłącznie te wymienione instytucje. W całej Polsce w latach ’80 działało sto kilkadziesiąt poczt, których nie sposób w tym miejscu wszystkie wymienić.

Poniżej znaczki z innych wydawnictw m.in. Poczty PolowejWolnej Poczty i wydawnictwa ReKontry, a także seria znaczków wydanych w Czechosłowacji. Wszystkie one wypracowały własny, niepowtarzalny styl filatelistyczny, który jednocześnie inspirował, zachwycał minimalizmem oraz oszczędnością formy, jak i unieśmiertelniał ważne postacie oraz wydarzenia historyczne odbijające się do dziś szerokim echem w opinii publicznej. Od wielu z nich aż bije patriotyzm oraz wiara w świetlaną przyszłość narodu.

Wartość edukacyjna tych walorów powinna pozostawić po sobie przyszłym pokoleniom przeświadczenie, że nie popełnią one starych błędów czerpiąc pełnymi garściami z nauk przodków. Wydawnictwa te na zawsze pozostać powinny w naszej pamięci, jako że ich wkład w walkę o niepodległą Rzeczpospolitą i utrwalanie patriotyzmu jest wręcz nieoceniony.

 

Poczta Polowa


 • 50 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

  Opis: Bloczek z jednym znaczkiem, który przedstawia marszałka Józefa Piłsudskiego. Arkusz ozdobiony jest godłem Polski, napisem oraz znakiem "Solidarność Walcząca". Poniżej napis:

  50 rocznica śmierci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 1935 * 12 V * 1985
  Kraków - Warszawa

 • Wydawnictwo: Poczta Polowa

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 150 zł

  Format: 6 x 9,5 cm

  Kolor: Czarny, niebieski na białym papierze

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Cichociemni

  Opis: Seria znaczków

  Spadochroniarzom AK poległym w walce z Sowietami

  • Ppłk. M. Kalenkiewicz ps. "Kotwicz" - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Kpt. F. Cieplik „Hatrak” - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Rtm. J. Skrochowski „Ostroga” - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Ppor. Adam Krasiński ps. „Szczur” - zginął w łagrze w Krasnojarskim Kraju 1945 r.
  • Gen. bryg. L. Okulicki ps. „Niedźwiadek” - zginął w więzieniu moskiewskim
  Więcej...

  Wydawnictwo: Kresowa Oficyna Podziemna

  Poczta Polowa Solidarności

  Rok: 1986

  Nominał: 4 x 1 zł = 4 zł (koszt serii 100 zł)

  Format:

  Kolor:

   

Wolna Poczta


 • Polska 86

  Opis:

  Wydawnictwo: Wolna Poczta

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 40 zł

  Format: 6 x 7 cm

  Kolor:

   

 • Polska 86

  Opis:

  Wydawnictwo: Wolna Poczta

  Projekt:

  Rok: 1986

  Nakład:

  Nominał: 40 zł

  Format: 4 x 5 cm

  Kolor:

Czasopismo Puls


 • Cela więzienna w kolorach narodowych

  Opis: Znaczek. Cela więzienna z kolorami polskiej flagi narodowej.

  Wydawnictwo: Czasopismo Puls

  Rok: 1985

  Nominał: 50 zł

  Format: 5 x 5 cm

  Kolor: Brązowy, czerwony i szary nadruk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Boże Narodzenie - Madonny Polskie

  Opis: Seria znaczków.

  Wydawnictwo: Czasopismo Puls

  Rok: 1986

  Nominał: 8 x 50 zł = 400 zł

  Format:

  Kolor: srebrny, nadruk czarny i czerwony.

   

Poczta Wydawców


 • Sierpień '80-'85

  Opis: Seria znaczków. Wydany z okazji piątej rocznicy Porozumień Sierpniowych. Przedstawia plakaty o tematyce solidarnościowej.

  Wydawnictwo: Poczta Wydawców

  Rok: 1985

  Nominał: 10 zł + 20 zł + 30 zł + 40 zł = 100 zł

  Format: 8 x 8 cm

  Kolor: Czarny i czerwony druk na białym papierze, ząbkowany.

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

   

Poczta ReKontry


 • Żydom Polskim

  Opis: Bloczek

  Słońce wschodzące co dzień nad każdym małym miasteczkiem
  Już nigdy nie spodka Żyda - czy w Polsce, czy gdzieś na Litwie.
  Jasnego starca, co w oknie psalmy odmawiał, czy tego,
  co do bożnicy podążał, by się pogrążyć w modlitwie.
  Już nie ubarwią jarmarków Żydzi, już nie tchną w nie ducha.
  A wiatr nie będzie już więcej rozwiewał żydowskiej kapoty.
  Nad jarmarkami pełnymi kartofli, mąki i kaszy.
  Już nie ma Żydów, zginęli ostatni.

  Wydawnictwo: Poczta ReKontry

  Rok: 1986

  Nominał: 120 zł + 30 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor:

   

Poczta Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności


 • Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności

  Opis: Bloczek znaczków. Przedstawia zdarzenia i instytucje związane z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności (MRKS).

  Akcje „Solidarności”

  • 1 maja 1982
  • 1982 wmurowanie tablicy ku czci górników Wujka
  • 1982 uwolnienie Janka Narożniaka
  • 31 VIII 1982
  • Proces MRK "S" 1983
  • Huta-Kasprowicza 31.VIII.1983-1.V.1984
  • Nagłośnienia 1985
  • 1986 500 numerów "CDN-GWR"

  Wydawnictwo: Poczta MRKS

  Rok: 1986

  Nominał: 10 zł + 20 zł + 25 zł + 30 zł + 35 zł + 50 zł + 6o zł + 70 zł = 300 zł

  Format:

  Kolor: Czarny, czerwony i zielony druk na złotym papierze bez perforacji.

   

Poczta "S"


 • 1956

  Opis: Bloczek (4 znaczki).

  • Poznań
  • Warszawa
  • Budapeszt
  • Budapeszt

  Wydawnictwo: Poczta "S"

  Rok: 1986

  Nominał: 4 x 50 zł = 200 zł

  Format:

  Kolor:

   

NPKW


 • Orzeł w koronie za siatką z drutu.

  Opis: Seria znaczków (3 znaczki).

  Znaczki przedstawiają godło Polski - orła w koronie za siatką z drutu, z podpisem "NPKW 41-86 Stanecki" na marginesie.

  Wydawnictwo: NPKW

  Projekt: Jerzy Stanecki

  Rok: 1986

  Nominał: 80 zł x 2 = 240 zł

  Format: 4 x 4 cm.

  Kolor: zielony, niebieski, czerwony

   

 • Znaki drogowe

  Opis: Seria znaczków

  Wydawnictwo: NPKW

  Projekt: Jerzy Stanecki

  Rok: 1986

  Nominał: 70 zł + 50 zł = 120 zł

  Format:

  Kolor:

  Uwagi: Znaczek za 50 zł pozyskany po 1989 roku.

   

WSK - PZL Kraków


 • Fundacja sztandaru

  Opis: znaczek

  Jesteśmy - Będziemy

  Wydawnictwo: WSK - PZL Kraków

  Rok: 1986

  Nominał: 50 zł

  Format:

  Kolor:

   

Partia Nowej Prawicy


 • ks. Jerzy Popiełuszko

  Opis: Seria znaczków.

  ks. Jerzy Popiełuszko - † X 1984

  Wydawnictwo: PNP

  Rok: 1985

  Nominał: 4 x 25 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor: czerwony, fioletowy, żółty, niebieski

   

Polska


 • Gorące lato 80

  Opis: Seria znaczków (3 znaczki).

  • Lublin
  • Lipiec - Sanok, Tarnów, Ursus, Świdnik, Warszawa
  • Solidarność

  Wydawnictwo: Polska

  Rok:

  Nominał: 3 x 60 zł = 180 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Poległym Stoczniowcom

  Opis: 2 znaczki.

  • Stocznia Gdańska
  • Pomnik Poległych Stoczniowców 1970

  Wydawnictwo: Polska

  Rok:

  Nominał: 2 x 50 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Działacze Solidarności

  Opis: Seria znaczków.

  • Anna Walentynowicz
  • Lech Wałęsa
  • Bogdan Lis
  • Bogdan Borusewicz
  • Andrzej Gwiazda
  • Bogdan Lis

  Wydawnictwo: Polska

  Rok:

  Nominał: 6 x 30 zł = 180 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Pamięci mjr. Jana Piwnika "Ponurego"

  Opis: Bloczek

  • Ponury
  • Donat

  Wydawnictwo: Polska

  Rok:

  Nominał: 50 zł + 60 zł + 40 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor: złoty, czerwony

   

Československo


 • Deset let Charty 77 v Československu

  Opis: Seria znaczków. Arkusz wydany w 10 rocznicę istnienia Karty 77, przedstawia datę powstania ruchu (1 stycznia 1977) wraz z różnymi znakami graficznymi: kartka maszynopisu, ściana, kraty więzienne, drut kolczasty.

  Wydawnictwo: Československo

  Rok: 1987

  Nominał: 1 Kčs + 2 Kčs + 3 Kčs +5 Kčs + 10 Kčs = 16 Kčs

  Format:

  Kolor: Czarny, czerwony i niebieski druk na białym papierze, ząbkowany.

   

Pozostałe wydawnictwa


 • 50 rocznica ślubów młodzieży akademickiej na Jasnej Górze

  Maj 1936-1986

  Opis: 2 bloczki.

  Marjo patronko polskiej młodzieży akademickiej módl się za nami

  Wydawnictwo:

  Rok: 1986

  Nominał: 2 x 100 zł = 200 zł

  Format:

  Kolor: czerwony i złoty, niebieski i srebrny

   

 • Legiony Polskie

  Opis: Bloczek przedstawia strzelca konnego oraz odznakę Legionów Polskich 1914-1918.

  Wydawnictwo:

  Rok: [ca. 1985]

  Nominał: 70 zł

  Format: 6 x 6 cm

  Kolor: Czarny druk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Święty Kazimierz

  Opis: Bloczek.

  Święty Kazimierz 1458-1484 syn Kazimierza Jagiellończyka Patron Litwy

  Wydawnictwo:

  Rok:

  Nominał: 2 x 75 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor:

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

   


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

legiony polskie

 • bitwa pod surkontami
 • znaki drogowe z podpisami
 • sierpień 80
 • poczta polowa
 • święty kazimierz

Zostaw komentarz