Pozostałe wydawnictwa

 

W poszczególnych kategoriach niniejszego portalu znaleźć można informacje o znaczkach emitowanych przez podziemne wydawnictwa. Cegiełki te zasilały fundusze poszczególnych organizacji i były przeznaczone na działalność statutową oraz pomoc osobom represjonowanym i więzionym przez reżim komunistyczny. Nie oznacza to jednak, że na terenie kraju istniały wyłącznie te wymienione instytucje. W całej Polsce w latach ’80 działało sto kilkadziesiąt poczt, których nie sposób w tym miejscu wszystkie wymienić.

Poniżej znaczki z innych wydawnictw m.in. Poczty PolowejWolnej Poczty i wydawnictwa ReKontry, a także seria znaczków wydanych w Czechosłowacji. Wszystkie one wypracowały własny, niepowtarzalny styl filatelistyczny, który jednocześnie inspirował, zachwycał minimalizmem oraz oszczędnością formy, jak i unieśmiertelniał ważne postacie oraz wydarzenia historyczne odbijające się do dziś szerokim echem w opinii publicznej. Od wielu z nich aż bije patriotyzm oraz wiara w świetlaną przyszłość narodu.

Wartość edukacyjna tych walorów powinna pozostawić po sobie przyszłym pokoleniom przeświadczenie, że nie popełnią one starych błędów czerpiąc pełnymi garściami z nauk przodków. Wydawnictwa te na zawsze pozostać powinny w naszej pamięci, jako że ich wkład w walkę o niepodległą Rzeczpospolitą i utrwalanie patriotyzmu jest wręcz nieoceniony.

 

Poczta Polowa


 • 50 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

  Opis: Bloczek z jednym znaczkiem, który przedstawia marszałka Józefa Piłsudskiego. Arkusz ozdobiony jest godłem Polski, napisem oraz znakiem "Solidarność Walcząca". Poniżej napis:

  50 rocznica śmierci pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 1935 * 12 V * 1985
  Kraków - Warszawa

 • Wydawnictwo: Poczta Polowa

  Projekt:

  Rok: 1985

  Nakład:

  Nominał: 150 zł

  Format: 6 x 9,5 cm

  Kolor: Czarny, niebieski na białym papierze

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Cichociemni

  Opis: Seria znaczków

  Spadochroniarzom AK poległym w walce z Sowietami

  • Ppłk. M. Kalenkiewicz ps. "Kotwicz" - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Kpt. F. Cieplik „Hatrak” - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Rtm. J. Skrochowski „Ostroga” - poległ w bitwie pod Surkontami 21.08.1944 r.
  • Ppor. Adam Krasiński ps. „Szczur” - zginął w łagrze w Krasnojarskim Kraju 1945 r.
  • Gen. bryg. L. Okulicki ps. „Niedźwiadek” - zginął w więzieniu moskiewskim
  Więcej...

  Wydawnictwo: Kresowa Oficyna Podziemna

  Poczta Polowa Solidarności

  Rok: 1986

  Nominał: 4 x 1 zł = 4 zł (koszt serii 100 zł)

  Format:

  Kolor:

   

Wolna Poczta


Czasopismo Puls


Poczta Wydawców


Poczta ReKontry


 • Żydom Polskim

  Opis: Bloczek

  Słońce wschodzące co dzień nad każdym małym miasteczkiem
  Już nigdy nie spodka Żyda - czy w Polsce, czy gdzieś na Litwie.
  Jasnego starca, co w oknie psalmy odmawiał, czy tego,
  co do bożnicy podążał, by się pogrążyć w modlitwie.
  Już nie ubarwią jarmarków Żydzi, już nie tchną w nie ducha.
  A wiatr nie będzie już więcej rozwiewał żydowskiej kapoty.
  Nad jarmarkami pełnymi kartofli, mąki i kaszy.
  Już nie ma Żydów, zginęli ostatni.

  Wydawnictwo: Poczta ReKontry

  Rok: 1986

  Nominał: 120 zł + 30 zł = 150 zł

  Format:

  Kolor:

   

Poczta Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności


 • Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności

  Opis: Bloczek znaczków. Przedstawia zdarzenia i instytucje związane z Międzyzakładowym Robotniczym Komitetem Solidarności (MRKS).

  Akcje „Solidarności”

  • 1 maja 1982
  • 1982 wmurowanie tablicy ku czci górników Wujka
  • 1982 uwolnienie Janka Narożniaka
  • 31 VIII 1982
  • Proces MRK "S" 1983
  • Huta-Kasprowicza 31.VIII.1983-1.V.1984
  • Nagłośnienia 1985
  • 1986 500 numerów "CDN-GWR"

  Wydawnictwo: Poczta MRKS

  Rok: 1986

  Nominał: 10 zł + 20 zł + 25 zł + 30 zł + 35 zł + 50 zł + 6o zł + 70 zł = 300 zł

  Format:

  Kolor: Czarny, czerwony i zielony druk na złotym papierze bez perforacji.

   

Poczta "S"


NPKW


WSK - PZL Kraków


Partia Nowej Prawicy


Polska


Československo


 • Deset let Charty 77 v Československu

  Opis: Seria znaczków. Arkusz wydany w 10 rocznicę istnienia Karty 77, przedstawia datę powstania ruchu (1 stycznia 1977) wraz z różnymi znakami graficznymi: kartka maszynopisu, ściana, kraty więzienne, drut kolczasty.

  Wydawnictwo: Československo

  Rok: 1987

  Nominał: 1 Kčs + 2 Kčs + 3 Kčs +5 Kčs + 10 Kčs = 16 Kčs

  Format:

  Kolor: Czarny, czerwony i niebieski druk na białym papierze, ząbkowany.

   

Pozostałe wydawnictwaTen artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

legiony polskie

 • bitwa pod surkontami
 • znaki drogowe z podpisami
 • sierpień 80
 • poczta polowa
 • święty kazimierz

Zostaw komentarz