Solidarność w regionach

Solidarność Małopolska


 • Powstanie Styczniowe

  Opis: Znaczek. Rocznica powstania styczniowego - Styczeń '87

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1987

  Nominał: 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Tydzień Więźnia Politycznego

  Opis: Bloczek. 24-30.03 1986r. Małopolska

  Apel do społeczeństwa

  "...Wiedząc z własnego doświadczenia jak bezcenna jest okazywana troska i wsparcie - wzywamy wszystkich, w tym: załogi zakładów pracy, wspólnoty parafialne i sąsiedzkie do niesienia pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom. Nie pozostawiajmy ich własnemu losowi.

  Twórzmy fundusze na rzecz represjonowanych. Pomagajmy w adaptacji opuszczających zakłady karne. W tej sprawie powinna przede wszystkim sprawdzić się nasza solidarność..."

  W Imieniu byłych Internowanych i Więzionych

  Lech Wałęsa

   

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1986

  Nominał: 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Dysydenci Czechosłowaccy i Sowieccy

  Opis: Seria znaczków.

  Portrety dysydentów czechosłowackich

  • Milan Kundera
  • Dominik Tatarka
  • Jan Patočka

  Portrety dysydentów sowieckich

  • Władimir Bukowski
  • Andriej Sacharow
  • Aleksandr Sołżenicyn

  Wydawnictwo: Solidarność Małopolska

  Rok: 1986

  Nominał: 9 x 50 zł = 450 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • George Orwell

  Opis: Bloczek z 3 znaczków.
  Na znaczku napis "Solidarność", fotografia George Orwell 'a i tytuł jego wybitnej książki "1984", arcydzieła światowej literatury.

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1984

  Nominał: 3 x 30 zł = 90 zł

  Format: znaczek: 4.6 x 4.5 cm

  Kolor: morski

   

Solidarność Białystok


 • Żarnowiec - NIE

  Opis: Seria znaczków

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Białystok

  Rok: 1986

  Nominał: 100 zł + 150 zł = 250 zł

  Format:

  Kolor: żółty

   

 • 600 - Lecie Chrztu Litwy 1387 - 1987

  Opis: 2 bloczki.

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Białystok

  Rok: 1987

  Nominał: 2 x 300 zł = 600 zł

  Format:

  Kolor: złoty, srebrny

  Uwagi: bloczek srebrny pozyskany po 1989 roku.

   

Solidarność Tomaszów Mazowiecki


 • 68 Rocznica Odzyskania Niepodległości

  Opis: 2 bloczki po 2 znaczki. 1918 - 11.XI - 1986

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1986

  Nominał: 2 x (2 x 125 zł) = 500 zł

  Format:

  Kolor: złoty, srebrny

   

 • Poległym Robotnikom

  Opis: Bloczek (3 znaczki).

  • Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku
  • Pomnik Ofiar Grudnia w Gdyni
  • Pomnik Ofiar Czerwca 1956 (Poznańskie Krzyże)

  Wydawnictwo: Poczta Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1987

  Nominał: 3 x 100 zł = 300 zł

  Format:

  Kolor: złoty

   

 • IV Pielgrzymka Świata Pracy - Jasna Góra 1986

  Opis: Bloczek (2 znaczki).

  Na znaczkach, na tle konturów polski

  Pod znaczkami napis: Bóg i Ojczyzna Tomaszów Mazowiecki

  Wydawnictwo: Poczta Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1986

  Nominał: 2 x 50 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Jedność siłą Narodu

  Opis: Bloczek (2 znaczki).

  Na znaczkach:

  • Tadeusz Kościuszko
  • książę Józef Poniatowski

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Tomaszów Mazowiecki

  Rok:

  Nominał: 2 x 125 zł = 250 zł

  Format:

  Kolor: srebrny

   

Region Śląsko-Dąbrowki


 • Polegli w grudniu 1981 Górnicy kopalni Wujek

  Opis: Bloczek (9 znaczków) upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni Wujek.

  W wyniku pacyfikacji kopalni życie stracili:

  • Bogusław Kopczak
  • Joachim Gnida
  • Józef Giza (prawidłowo Krzysztof Giza)
  • Józef Czekalski
  • Józef Gzik (prawidłowo Ryszard Gzik)
  • Jan Stawisiński
  • Andrzej Pełka
  • Zbigniew Wilk
  • Zenon Zając
  SĄ W ŚRÓD NAS

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Region Śląsko Dąbrowski

  Rok: 1985

  Nominał: 9 X 30 zł = 270 zł

  Format:

  Kolor: Czarny i czerwony na białym papierze

   

Solidarność Środkowy Wschód


 • Rocznica agresji sowieckiej na Afganistan

  Solidarność z walczącym Afganistanem

  Solidarity with Afgan fighters

  Opis: Seria 2 znaczków wydanych w 6. rocznicę sowieckiej agresji na Afganistan. Przedstawia kontur Afganistanu z sierpem i młotem w środku, oraz napis "Solidarność z walczącym Afganistanem"

  Znaczki w wersji polskiej i angielskiej

  Agresja radziecka na Afganistan 27.XII.79 - 27.XII.85

  The Soviet invasion of Afganistan 27.XII.79 - 27.XII.85

   

  Fundusz Inicjatyw Społecznych Lublin

  Socjal Initiative Fund Lublin

   

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Region Środkowy Wschód

  Rok: 1985

  Nominał: 2 X 50 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor: Czerwony nadruk na białym papierze

   

 • Instytut Literacki - Paryż 1946-86

  Opis: Seria znaczków wydana w 40. rocznicę utworzenia Instytutu Literackiego w Paryżu..

  Na znaczkach portrety twórców Instytutu Literackiego:

  • J. Czapski
  • Zofia Hertz
  • J. Giedroyć
  • K. Jeleński
  • J. Mieroszewski
  • Zygmunt Hertz
  • G. Herling-Grudziński

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność - Fundusz Inicjatyw Społecznych Lublin

  Rok: 1986

  Nominał: 7 x 40 zł = 280 zł

  Format:

  Kolor: Czerwony, zielony, niebieski, fioletowy i brązowy na białym papierze

   

Solidarność Rolników


 • Więźniowie sumienia

  Opis: Seria 4 znaczków.

  • Fundusz Oporu Rolników
  • Jan Beszta-Borowski
  • Józef Teliga
  • Janusz Szkutnik

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Rolników

  Rok:

  Nominał: 4 X 50 zł = 200 zł

  Format:

  Kolor:

   


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

 • więźniowie sumienia

 • solidarność białystok
 • chrzest litwy
 • solidarność małopolska
 • inwazja zsrr na afganistan
 • solidarność region śląsko-dąbrowski

Zostaw komentarz