Solidarność w regionach

 

Wielu kolekcjonerów dopiero stawiających swoje pierwsze kroki w tej jakże fascynującej dziedzinie nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli chodzi o Pocztę Solidarność, to znaczki emitowane w poszczególnych regionach naszego pięknego kraju nie były rzadkością. Poza wydarzeniami i tematyką dotykającą całego kraju poruszano bowiem także zagadnienia bliższe lokalnemu sercu.

W tym miejscu zatrzymać się należy chociażby na kolekcji upamiętniającej poległych górników z kopalni „Wujek”. W regionalnych zestawach doszukać się możemy także tematyki ogólnokrajowej i międzynarodowej, a więc znaczki poświęcone więźniom sumienia, dysydentów czechosłowackich oraz sowieckich, upamiętniające robotników poległych na wybrzeżu w grudniu 1970 roku i w Poznaniu w 1956 roku, którzy oddali życie za ojczyznę, jak też zbrojną agresję Sowietów na Afganistan.

Jest to piękny zbiór doskonale pokazujący ducha tamtych czasów oraz tematy, które uznano wtedy za ważne na tyle, aby unieśmiertelnić je w ilustrowanej formie właśnie na znaczkach. To dzięki nim do dziś przetrwała istotna część naszej polskiej historii, którą przekazywać możemy obecnie kolejnym pokoleniom.

 

Solidarność Małopolska


 • Powstanie Styczniowe

  Opis: Znaczek. Rocznica powstania styczniowego z 1863 r. - Styczeń '87. Zawiera grafikę, która przedstawia powstańca z flagą.

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1987

  Nominał: 100 zł

  Format: 12 x 8 cm

  Kolor: Czerwony i czarny druk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Tydzień Więźnia Politycznego

  Opis: Bloczek. 24-30.03 1986r. Małopolska

  Apel do społeczeństwa

  "...Wiedząc z własnego doświadczenia jak bezcenna jest okazywana troska i wsparcie - wzywamy wszystkich, w tym: załogi zakładów pracy, wspólnoty parafialne i sąsiedzkie do niesienia pomocy więźniom politycznym i ich rodzinom. Nie pozostawiajmy ich własnemu losowi.

  Twórzmy fundusze na rzecz represjonowanych. Pomagajmy w adaptacji opuszczających zakłady karne. W tej sprawie powinna przede wszystkim sprawdzić się nasza solidarność..."

  W Imieniu byłych Internowanych i Więzionych

  Lech Wałęsa

   

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1986

  Nominał: 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Dysydenci Czechosłowaccy i Sowieccy

  Opis: Seria znaczków.

  Portrety dysydentów czechosłowackich

  • Milan Kundera
  • Dominik Tatarka
  • Václav Havel
  • Jan Patočka

  Portrety dysydentów sowieckich

  • Władimir Bukowski
  • Andriej Sacharow
  • Aleksandr Sołżenicyn
  • Warłam Szałamow

  Wydawnictwo: Solidarność Małopolska

  Rok: 1986

  Nominał: 9 x 50 zł = 450 zł

  Format:

  Kolor: Czarny druk na białym, pomarańczowym i niebieskim papierze, bez perforacji.

   

 • George Orwell

  Opis: Bloczek z 3 znaczków.
  Na znaczku napis "Solidarność", fotografia George Orwella i tytuł jego wybitnej książki "1984", arcydzieła światowej literatury.

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Małopolska

  Rok: 1984

  Nominał: 3 x 30 zł = 90 zł

  Format: znaczek: 4.6 x 4.5 cm

  Kolor: morski

   

Solidarność Białystok


 • Żarnowiec - NIE

  Opis: Seria znaczków

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Białystok

  Rok: 1986

  Nominał: 100 zł + 150 zł = 250 zł

  Format:

  Kolor: żółty

   

 • 600 - Lecie Chrztu Litwy 1387 - 1987

  Opis: 2 bloczki.

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Białystok

  Rok: 1987

  Nominał: 2 x 300 zł = 600 zł

  Format:

  Kolor: złoty, srebrny

  Uwagi: bloczek srebrny pozyskany po 1989 roku.

   

Solidarność Tomaszów Mazowiecki


 • 68 Rocznica Odzyskania Niepodległości

  Opis: 2 bloczki po 2 znaczki. 1918 - 11.XI - 1986

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1986

  Nominał: 2 x (2 x 125 zł) = 500 zł

  Format:

  Kolor: złoty, srebrny

   

 • Poległym Robotnikom

  Opis: Bloczek (3 znaczki).

  • Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku
  • Pomnik Ofiar Grudnia w Gdyni
  • Pomnik Ofiar Czerwca 1956 (Poznańskie Krzyże)

  Wydawnictwo: Poczta Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1987

  Nominał: 3 x 100 zł = 300 zł

  Format:

  Kolor: złoty

   

 • IV Pielgrzymka Świata Pracy - Jasna Góra 1986

  Opis: Bloczek (2 znaczki).

  Na znaczkach, na tle konturów polski

  Pod znaczkami napis: Bóg i Ojczyzna Tomaszów Mazowiecki

  Wydawnictwo: Poczta Tomaszów Mazowiecki

  Rok: 1986

  Nominał: 2 x 50 zł = 100 zł

  Format:

  Kolor:

   

 • Jedność siłą Narodu

  Opis: Bloczek (2 znaczki).

  Na znaczkach:

  • Tadeusz Kościuszko
  • książę Józef Poniatowski

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Tomaszów Mazowiecki

  Rok:

  Nominał: 2 x 125 zł = 250 zł

  Format:

  Kolor: srebrny

   

Region Śląsko-Dąbrowski


 • Polegli w grudniu 1981 Górnicy kopalni Wujek

  Opis: Bloczek (9 znaczków) upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni Wujek. Na arkusiku, ma czarnym krzyżu napis: „Polegli w grudniu 1981 górnicy kopalni Wujek”, oraz poniżej „są wśród nas”.

  16 grudnia 1981 r. ówczesne władze komunistyczne wydały rozkaz użycia ostrej amunicji wobec protestujących górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach. W ten sposób postanowiono przerwać protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i aresztowaniu przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.

  W wyniku pacyfikacji kopalni życie stracili:

  • Bogusław Kopczak
  • Joachim Gnida
  • Józef Giza (prawidłowo Krzysztof Giza)
  • Józef Czekalski
  • Józef Gzik (prawidłowo Ryszard Gzik)
  • Jan Stawisiński
  • Andrzej Pełka
  • Zbigniew Wilk
  • Zenon Zając
  SĄ W ŚRÓD NAS

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Region Śląsko Dąbrowski

  Rok: 1985

  Nominał: 9 x 30 zł = 270 zł

  Format:

  Kolor: Czarny i czerwony druk na białym papierze bez perforacji.

   

Solidarność Środkowy Wschód


 • Rocznica agresji sowieckiej na Afganistan

  Solidarność z walczącym Afganistanem

  Solidarity with Afgan fighters

  Opis: Seria 2 znaczków wydanych w 6. rocznicę sowieckiej agresji na Afganistan. Przedstawia kontur Afganistanu z sierpem i młotem w środku, oraz napis "Solidarność z walczącym Afganistanem" [Solidarity With Afgan Fighters].

  Znaczki w polskiej i angielskiej wersji językowej.

  Agresja radziecka na Afganistan 27.XII.79 - 27.XII.85

  The Soviet invasion of Afganistan 27.XII.79 - 27.XII.85

   

  Fundusz Inicjatyw Społecznych Lublin

  Socjal Initiative Fund Lublin

   

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Region Środkowy Wschód

  Rok: 1985

  Nominał: 2 X 50 zł = 100 zł

  Format: 4 x 3 cm.

  Kolor: Czerwony i fioletowy nadruk na białym papierze z perforacją.

   

 • Instytut Literacki - Paryż 1946-86

  Opis: Seria znaczków wydana w 40. rocznicę utworzenia Instytutu Literackiego w Paryżu..

  Na znaczkach portrety twórców Instytutu Literackiego:

  • J. Czapski
  • Zofia Hertz
  • J. Giedroyć
  • K. Jeleński
  • J. Mieroszewski
  • Zygmunt Hertz
  • G. Herling-Grudziński

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność - Fundusz Inicjatyw Społecznych Lublin

  Rok: 1986

  Nominał: 7 x 40 zł = 280 zł

  Format:

  Kolor: Czerwony, zielony, niebieski, fioletowy i brązowy na białym papierze

   

Solidarność Rolników


 • Więźniowie sumienia

  Opis: Seria 4 znaczków.

  Na znaczkach portrety liderów Solidarności Wiejskiej.

  • Fundusz Oporu Rolników
  • Jan Beszta-Borowski
  • Józef Teliga
  • Janusz Szkutnik

  Wydawnictwo: Poczta Solidarność Rolników

  Rok: ok. 1985

  Nominał: 4 X 50 zł = 200 zł

  Format: 6 x 4 cm

  Kolor: Czarny, szary i brązowy nadruk na białym papierze, bez perforacji.

   


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

więźniowie sumienia

solidarność białystok
chrzest litwy
solidarność małopolska
inwazja zsrr na afganistan
solidarność region śląsko-dąbrowski

Prosimy dodać 6 i 1.