Wydawnictwo Metrum Siedlce

 

Omawiane wydawnictwo jest kolejnym, które wzbogaciło narodową sztukę filatelistyczną, dodając do jej zbiorów dzieła o wręcz niezwykłej jakości oraz niebagatelnej wadze historycznej. Nic więc dziwnego, że nawet w dniu dzisiejszym są one poszukiwane przez miłośników nietypowych znaczków.

Uwagę przyciągnąć może szczególnie kilka kolekcji, w tym te poświęcone więźniom sumienia, niedawno obwołanemu świętym Janowi Pawłowi II, czy w końcu magnaterii PRL-u. Ten ostatni zestaw jest bardzo ciekawy, jako że wysocy dygnitarze PRL przedstawieni zostali nie w sposób dumny, honorowy i wskazujący ich wyższość nad ogółem narodu, jak miało to miejsce w oficjalnych mediach, a jako karykatury samych siebie z herbami symbolizującymi ich niechlubne dokonania.

Ciekawą historię opowiedzieć może również znaczek z Lechem Wałęsą, który to został wyemitowany zaledwie w 12 egzemplarzach. Z uwagi na wyjątkowo niski nakład i unikalność jest on ceniony i poszukiwany przez kolekcjonerów i filatelistów z kraju jak i z zagranicy.

Na szczególną uwagę zasługuje interesująca, minimalistyczna kolorystyka oraz unikatowa kreska charakteryzująca szkice każdego ze znaczków. Odbiegają one od większości kolekcji, do jakich przyzwyczaiły nas inne wydawnictwa – zarówno ówczesne jak i obecne. Wydawnictwo SKOS Metrum pozostawiło po sobie godny zapamiętania ślad w historii Polski.

 


 • Więźniowie sumienia

  Opis: Bloczek znaczków. Portrety działaczy podziemia przebywających w tamtym czasie w więzieniach:

  • Bogdan Lis
  • Seweryn Jaworski
  • Adam Michnik
  • Czesław Bielecki
  • Władysław Frasyniuk
  • Andrzej Michałowski

  Wydawnictwo: Metrum Siedlce

  Projekt: Joanna Andrzejewska

  Rok: 1986

  Nakład: 1 000 egz.

  Nominał: 6 x 41,60 = 249,60 zł

  Format: 13,5 x 10 cm

  Kolor: niebieski, czerwony druk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Metrum. Poczta Solidarność.

  Opis: Z okazji wydania 50 numeru dwutygodnika, Metrum wydało i wprowadziło do kolportażu serię znaczków związaną tematycznie z jubileuszem. Pierwszy znaczek przedstawia pierwszą stronę pierwszego numeru dwutygodnika Metrum, drugi - znak graficzny wydawnictwa, trzeci kolportera z wydawnictwami Metrum. Dochód w całości przeznaczono na dofinansowanie czasopisma.

  Wydawnictwo: Metrum Siedlce

  Projekt: praca zbiorowa drukarzy Metrum

  Rok: 1986

  Nakład: 500 egz.

  Nominał: 20 zł + 35 zł + 45 zł = 100 zł

  Format: 4 x 3 cm

  Kolor: Czarny, zielony i brązowy druk na białym papierze bez perforacji.

 • Jan Paweł II. Poczta Solidarność.

  Opis: Seria znaczków: Jan Paweł II. Znaczek powstał w podziękowaniu dla Jana Pawła II za pielgrzymkę do Polski w 1983 roku.

  Wydawnictwo: Metrum Siedlce

  Projekt: Joanna Andrzejewska

  Rok: 1984

  Nakład: 1 000 egz.

  Nominał: 4 x 50 zł = 200 zł

  Format: 4 x 5 cm

  Kolor: niebieski, czerwony, zielony i brązowy druk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Lech Wałęsa 1943. Nobel 1983

  Opis: Portret Lecha Wałęsy. Metrum planowało go wydać jako uzupełnienie oficjalnej serii znaczków „Polscy laureaci nagrody Nobla” z 1982 roku. Wykonano technologią obejściową tylko 12 sztuk. Blachy offsetowe zostały zniszczone, zachodziła możliwość wpadki podczas rewizji w jednym z lokali SKOS-u.

  Wydawnictwo: Metrum Siedlce

  Projekt: Karol Turski

  Rok: 1984

  Nakład: 12 egz.

  Nominał: 100 zł

  Format: 4,5 x 6 cm

  Kolor: czarny druk na białym papierze bez perforacji.

   

 • Magnateria PRL

  Opis: Seria znaczków przedstawia trzech przywódców komunistycznych, każdy wizerunek opatrzony jest przydomkiem oraz herbem: Karykatury Edwarda Gierka, Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka

  - Wojciech Smutny herbu „Ślepowron”.

  - Czesio Smętny herbu „Pała”.

  - Edward Pomocny herbu „Wielki Bum”.

  Wydawnictwo: Odziałowa Komisja Wykonawcza „Solidarność” w Siedlcach

  Projekt: Karol Turski

  Rok: 1987

  Nakład: 1 300 egz.

  Nominał: 3 x 50 zł = 150 zł

  Format: 5 x 7,5 cm

  Kolor: czarny i czerwony druk na białym papierze z perforacją.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

więźniowie sumienia

 • metrum
 • joanna andrzejewska
 • znaczek jan paweł ii
 • magnateria
 • lech wałęsa nagroda nobla

Zostaw komentarz