Czego nie ma w podręcznikach ... Historia

Czego nie ma w podręcznikach
Okładka książki "Czego nie ma w podręcznikach ... Historia"
Zespół Redakcyjny "Suplement"
wyd.: Metrum

autor: Zespół Redakcyjny "Suplement"

wydawnictwo: Metrum

miejsce wydania: Siedlce

rok wydania: 1985

ilość stron: 37

wymiary: A4 (210×297)

uwagi: przedruk z : Wydawnictwo "Krzyża Nowohuckiego" Kraków 1983

Czego nie ma w podręcznikach. Publikacja opracowana w 1979 w Krakowie w celach samokształceniowych, przede wszystkim dla potrzeb prowadzonych – przez działaczy oraz współpracowników SKS – wśród młodzieży szkolnej, studentów i nauczycieli seminariów i półtajnych „kompletów”. Stanowiła uzupełnienie oficjalnych podręczników historii i jęz. polskiego.

Broszura najpierw ukazała się w wersji maszynopisowej jako Suplement dla podręcznika historii dla szkół średnich (anonimowo, z podpisem: Redakcja Suplementu), następnie została przedrukowana przez Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego (sygnowana przez Zespół Redakcyjny Suplement). W latach 80. była wielokrotnie przedrukowywana, zarówno w Krakowie jak i poza, m.in. w Warszawie, Gliwicach i Siedlcach.

Część poświęconą „białym plamom” w historii przygotowali: Waldemar Czyż, Janusz T. Nowak, Zbigniew Solak i Ryszard Terlecki natomiast część dotyczącą literatury polskiej napisał Adam Zagajewski.

Ewa Zając

Źródło:

  • Encyklopedia Solidarności

Spis treści

Od Autorów .................................................................................................................................... 1

Działalność Piłsudzkiego do 1918 roku ................................................................................................. 1

Sprawa granic Polski po 1918 roku ...................................................................................................... 3

Rewolucja Lutowa w Rosji .................................................................................................................. 5

Rewolucja Październikow .................................................................................................................. 6

Budowa podstaw socjalizmu w ZSRR ................................................................................................... 8

Stalinizm w ZSRR ................................................................................................................................ 10

Okupacja ........................................................................................................................................ 14

Państwo podziemne, "Burza" ............................................................................................................... 15

Opozycja .......................................................................................................................................... 17

Emigracja .......................................................................................................................................... 18

Stalinizm w Polsce 1948-1955 ................................................................................................................ 20

Październik 1956 ................................................................................................................................. 27

Marzec 1968 ..................................................................................................................................... 31

Grudzień 1970 .................................................................................................................................. 34


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

siedlce historia

  • zbigniew solak
  • podręczniki prl
  • waldemar czyż
  • czego nie ma
  • ewa zając
Prosimy obliczyć 5 plus 3.