Doświadczenie polskie

Doświadczenie polskie
Okładka książki "Doświadczenie polskie" autor: Bohdan Cywiński
wyd.: Niezależne Pismo Młodych Katolików "Spotkania"

autor: Bohdan Cywiński

wydawnictwo: Niezależne Pismo Młodych Katolików "Spotkania"

miejsce wydania: Paryż

rok wydania: wydanie II - 1985

ilość stron: 122

wymiary: 70×110mm

„Doświadczenie polskie” - syntetyczny opis historycznych, społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań mających wpływ na powstanie i funkcjonowanie Solidarności. Bohdan Cywiński, znany publicysta i historyk był aktywnym uczestnikiem opisywanych wydarzeń.

 

Bohdan Cywiński w przedmowie do książki „Doświadczenie polskie”

Powstanie „Solidarności” i jej dramatyczna historia utrzymują od czterech lat Polskę w polu szczególnego zainteresowania światowej opinii publicznej. „Solidarność” i Lech Wałęsa budzą odruchy szerokiej sympatii. Wielu ludzi uważa wszakże, że to, co reprezentuje sobą ten związek zawodowy i ten człowiek, jest nie tylko sympatyczne, ale i ważne. Ważne w perspektywie światowych dziejów współczesnych.

Skoro tak, to warto postawić pytania: skąd wzięła się „Solidarność”; na czym polega to konkretne polskie doświadczenie, z którego się ona zrodziła; wokół jakich wartości i przez kogo atakowanych stanęli solidarnie robotnicy polscy?

Rzeczowe, głębsze odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Wymagają solidnej analizy faktów z historii najnowszej, z socjologii postaw, z ekonomii - i z etyki. niniejszy tekst stanowić będzie jedynie zarys takich odpowiedzi. Pisany jest z pozycji historyka mentalności zbiorowej, a zarazem uczestnika doświadczeń, które zrodziły i ukształtowały „Solidarność”.

Prosimy dodać 9 i 1.