Rodowody niepokornych

Rodowody niepokornych
Okładka książki "Rodowody niepokornych"
autor: Bohdan Cywiński
wyd.: Editions Spotkania

autor: Bohdan Cywiński

wydawnictwo: Editions Spotkania

miejsce wydania: Paryż

rok wydania: 1985

ilość stron: 400

wymiary: 70×112mm

„Rodowody niepokornych” – zbiór esejów historyczno-politycznych autorstwa Bohdana Cywińskiego.

Książka „Rodowody niepokornych” Bohdana Cywińskiego przedstawia postacie polskich inteligentów okresu przełomu 19. i 20. wieku, którzy ukształtowali polską myśl polityczną następnych kilkudziesięciu lat.

 

Wstęp

Przedmiotem zawartych w tej książce rozważań o przeszłości są postawy społeczno-etyczne w Polsce ostatnich stu pięćdziesięciu lat.

Idąc poprzez historię najnowszą wstecz docieramy do krótkiego okresu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy - po dłuższym ugorowaniu - zaczęły się w polskiej myśli ideologicznej i politycznej rodzić nowe idee i nowe kierunki, które określiły następnie mapę ideologiczną społeczeństwa niemalże do czasu drugiej wojny światowej. Wczesne dzieje tych nurtów ideologicznych to dzieje jednego pokolenia polskiej inteligencji. Pokolenia urodzonego w pobliżu Powstania Styczniowego i wychowanego w okresie najciemniejszej nocy politycznej, jaka kiedykolwiek zapadła nad Polską. Pokolenia, które potrafiło odrodzić polskie życie polityczne, stworzyć potężne stronnictwa o wyraźnych programach i wnieść swój istotny wkład w odzyskanie niepodległości w 1918 roku, wreszcie - w wieku zdecydowanie już bliskim emerytalnego - podjąć trud budowy odrodzonego państwa. (...)

 

Spis treści:

Ex Litteris Libertas

 1. Edukacja niepokornych
 2. Mędrcy
 3. Takimi będą drogi Wasze
 4. Dzieje nurtu

Ethos ludzi podziemnych

 1. Buntownicy
 2. Rozbrat ze społeczeństwem
 3. Postawy i hasła
 4. Prometeusz i partia
 5. Epilogi karier

Walka o rząd dusz

 1. Skandal w WTD
 2. Konstantynizm polski
 3. Polaka-katolika portret literacki
 4. Istota konfliktu

Między patriotyzmem a nacjonalizmem

 1. Kilińszczyzna
 2. Nadzieje i rozczarowania
 3. Etyka egoizmu narodowego

Spotkania wbrew schematom

 1. Historia jednej rodziny
 2. Radykał na zakręcie historii
 3. Tomasz i Franciszek
 4. Katechumeni.

Bohdan Cywiński

Bohdan Cywiński ur. w 1939 r. w Milanówku pod Warszawą. Ukończył gimnazjum im. Rejtana. W 1956 r. brał udział w odnowie harcerstwa. Studiował polonistykę na UW (u prof. Jana Kotta) i filozofię na KUL. W 1973 r. uzyskał doktorat na Wydz. Filozoficznym Akademii Teologii Katolickiej.

Od roku 1966 był redaktorem, a następnie (po 1973 r.) redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. Pracował aktywnie w środowiskach związanych z KIK; wygłosił wiele wykładów i odczytów.

W 1971 r. ukazała się w niewielkim nakładzie jego pierwsza i najgłośniejsza książka „Rodowody niepokornych”.

W końcu lat siedemdziesiątych blisko współpracował z niezależnym ruchem wydawniczym („GŁOS”) i wydał poza zasięgiem cenzury „Zatrutą humanistykę” i „Kościół polski w XX-leciu międzywojennym”. Był też jednym ze współzałożycieli i wykładowców Towarzystwa Kursów Naukowych.

W 1977 r. ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła zlecił mu pracę nad historią Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej. Tom pierwszy tego opracowania („Korzenie tożsamości”) ukazał się w Rzymie w 1982 r.

W sierpniu 1980 r. Bohdan Cywiński został ekspertem MKS w Stoczni Gdańskiej i redagował większość dokumentów porozumienia gdańskiego. Wiele pracy poświęcił też tworzeniu struktur NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju. W 1981 r. objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego tygodnika „Solidarność”. W październiku 1981 r. wyjechał na Zachód na stypendium naukowe i tu zastał go stan wojenny.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

cywiński bohdan

rodowody niepokornych
bohdan cywiński
niepokorni książka
bohdan cywiński rodowody niepokornych
rodowody niepokornych cywiński

Jaka jest suma 9 i 2?