Banknoty

 

Lata PRL-u to nie tylko znaczki, ale także banknoty solidarnościowe emitowane przez wydawnictwa podziemne i niosące ze sobą walory patriotyczne oraz edukacyjne. Odnajdziemy tu gro niezwykłych pomysłów stylistycznych – niektóre z emitowanych banknotów stylizowane są bowiem na inne waluty, przykładowo na amerykańskie dolary, natomiast inne uciekają od bogatej stylistyki, stawiając na minimalizm oraz maksymalną oszczędność formy i wyrazu. Każde z takich dzieł ma swoje oddzielne miejsce w kolekcjonerskiej przestrzeni jak też przemawia do innych grup zbieraczy.

Warto jednakże lepiej zgłębić zarówno historię jak i wykorzystany styl graficzny papierowych pieniędzy drugiego obiegu, jako że doskonale stawiły one czoła próbie czasu. Mają one charakter nie tylko patriotyczny, ale i pokazują jak utalentowani byli artyści pracujący nad projektami ówczesnych banknotów solidarnościowych. Stanowią one idealne uzupełnienie znaczków dla wszystkich kolekcjonerów słusznie minionego okresu, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o panujących w tamtych czasach wartościach i przekonaniach.

 


 • Narodowy Bank Konspiracji

  Opis: Banknot wzorowany na 100 zł z Ludwikiem Waryńskim. Awers- Lech Wałęsa, pod nominałem napis „POLSKA 31 SIERPNIA 1980 r.”, seria banknotu: PL 3181980, rewers- napis Solidarność i tekst TKK NSZZ „Solidarność” z 23 I 1984 r. w sprawie bojkotu wyborów

  Wydawnictwo: Oddziałowa Komisja Wykonawcza „Solidarność” w Siedlcach

  Papier zwykły - sitodruk

  Projekt: Karol Turski

  Rok: 1984

  Nakład: 1 000 egz.

  Nominał: 100 zł

  Format: 14 x 6,4 cm

   

 • Niezależny Bank Polski

  Opis: Banknot wzorowany na 200 zł z Jarosławem Dąbrowskim. Awers- Zbigniew Bujak, rewers- pomnik Trzy Krzyże w Gdańsku, napis Solidarność

  Papier zwykły - sitodruk

  Wydawnictwo: Oddziałowa Komisja Wykonawcza „Solidarność” w Siedlcach

  Projekt: Karol Turski

  Rok: 1986

  Nakład: 1 000 egz.

  Nominał: 200 zł

  Format: 13,9 x 6,4 cm

 • Polska Rzeczpospolita Kryzysowa

  Opis:

  Papier jednostronnie kredowany - offset

  Wydawnictwo: Wydawnictwo „Ość”

  Rok:

  Nakład:

  Nominał: stówka kryzysówka

  Format: 15 x 7,1 cm

 • Rzeczpospolita Solidarna

  Opis: Na awersie przedstawiony jest Papież Jan Paweł II, z napisem … „SOLIDARNOŚĆ” NALEŻY DO WSPÓŁCZESNEGO DZIEDZICTWA LUDZI PRACY W MOJEJ OJCZYŹNIE … 1.01.1982 r., seria banknotu - data wprowadzenia stanu wojennego S 13121981 Z, po lewej stronie Papieża napis Fundusz NBP przeznaczony jest na działalność niezależną - Warszawa 16 czerwiec 1983 r.”, po prawej stronie herb Watykanu oraz napis „… Pokój Tobie Polsko Ojczyzno Moja … Jan Paweł II Warszawa 16 czerwiec 1983 r.” Rewers banknotu przedstawia mapę Polski z promieniami rozchodzącymi się z Gdańska, z napisem SOLIDARNOŚĆ i miastami. U góry napis RZECZPOSPOLITA SOLIDARNA, na dole napis z datami roku; 1956 Z 1968 W 1970 Y 1976 C 1980 I 1981 Ę 1982 Ż 1983 Y 19...

  Papier kredowany - offset

  Wydawnictwo: Niezależny Bank Polski

  Projekt:

  Rok: 1983

  Nakład:

  Nominał: 200 zł

  Format: 16,1 x 6,8 cm.

   

 • Rzeczpospolita Niepodległa

  Opis: Banknot z Józefem Piłsudskim (awers) i Cytadelą Warszawską (rewers) przypomina dolara amerykańskiego. Atrybuty banknotu to m.in.: seria (1984 - rok wydania), numer (D11111918N - data odzyskanie przez Polskę niepodległości) i data emisji (Warszawa 31 sierpnia 1984 - czwarta rocznica Porozumień Sierpniowych), podpis prezesa jednostki emitującej oraz stempel.

  Na awersie dołączono napis: Zrodziła go ziemia szczytnych tradycji – Matka największych polskich poetów, gorącego i niezłomnego ducha patriotów. Kolebka najwyższych wzlotów uczucia narodowego i myśli narodowej. Czcimy w nim tego który od lat najmłodszych walczył niezłomnie o ideał „Wolnej i Niepodległej Polski”. Pięć lat zesłania na Sybir, późniejsze prześladowania zbirów moskiewskich jak i „dziesiąty pawilon” nie ostudziły w nim zapału i poświęcenia dla sprawy, której oddał się na usługi.

  Na rewersie dołączono napis: Cytadela Aleksandrowska w Warszawie zbudowana przez władze carskie w latach 1832-1834. Po upadku Powstania Listopadowego miała być postrachem dla buntowniczego miasta. W X pawilonie utworzono więzienie polityczne w którym w latach 1834-1925 przebywało ponad 40 000 bojowników walki o wyzwolenie narodowe. Teren cytadeli stał się miejscem straceń najlepszych Synów Narodu Polskiego.

  Papier kredowany - offset

  Wydawnictwo: Niezależny Bank Polski

  Rok: 1984

  Nominał: 250 zł

  Format: 15,8 x 6,6 cm

   

 • Rzeczpospolita Wierna

  Opis: Banknot z ks. Jerzym Popiełuszko - kapelanem Solidarności (awers) i parafią Popiełuszki w Warszawie (rewers), przypomina dolara amerykańskiego.

  Do wizerunku dołączono biogram Jerzego Popiełuszki (awers): Ks. Jerzy Popiełuszko ur. 14.09.1947 r. Od maja 1980 r. pełnił duszpasterskie posłanie w Kościele Św. St. Kostki w Warszawie. 19 października 1984 r. został uprowadzony w miejsc. Górsk. Zginął śmiercią męczeńską z rąk oprawców SB. Został pochowany 3.11.1984 r. przy Kościele Św. St. Kostki w Warszawie.

  Na rewersie dołączono cytat z Jana Pawła II: „Polak miłujący Boga i Ojczyznę powstanie z każdego poniżenia, bo zwykł klękać tylko przed Bogiem”.

  Papier kredowany - offset

  Wydawnictwo: Niezależny Bank Polski

  Rok: 1985

  Nominał: 200 zł

  Format: 15,3 x 6,4 cm

 • Rzeczpospolita Wierna

  Opis: Kardynał Stefan Wyszyński

  Papier kredowany - offset

  Wydawnictwo: Niezależny Bank Polski

  Rok: 1986

  Nominał: 200 zł

  Format: 15,4 x 6,4 cm

 • Zero Dollars

  Opis: Awers - Ronald Reagan z gestem „Kozakiewicza”, specjalna emisja z okazji 40 rocznicy rządów komunistów w Polsce, seria banknotu - data ogłoszenia Manifestu PKWN 22 07 1944, oraz jego 40 rocznica 22 07 1984. Rewers - Only for communists. Specjalna emisja dolara z okazji 40 rocznicy rządów komunistów w Polsce, oto dolar tylko dla komunistów.

  Papier zwykły - sitodruk

  Wydawnictwo:

  Rok: 1984

  Nominał: zero dollars

  Format: 16,1 x 6,6 cm

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Jeden Zomol

  Opis: Awers - zomowiec na wronie, rewers - napis: Bilety Zomol-Banku są środkiem władzy i bezpieczeństwa nomenklatury PRL.

  Papier kredowany - sitodruk

  Wydawnictwo: Zomol Bank

  Rok:

  Nominał: jeden zomol

  Format: 13,4 x 6,3 cm

  Kolor: rv. i av. niebieski

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Bilet do kina Solidarność

  Opis: Awers - Lech Wałęsa, bilet wstępu do kina „Solidarność”, orzeł w koronie w okręgu z napisem Rzeczpospolita Polska.

  Rewers - Kino „Solidarność” proponuje:

  • Przesłuchanie
  • Blaszany Bębenek
  • Gułag
  • Folwark zwierzęcy
  • kwadratura koła
  • Solidarność przed sądem
  • i inne

  Logo „Solidarność Walcząca” w okręgu z napisem Rzeczpospolita Polska.

  Papier zwykły - sitodruk

  Wydawnictwo: Fundusz Kultury Niezależnej

  Rok:

  Nominał: 100 zł

  Format: 14 x 6,5 cm

  Kolor: rv. i av. czarny

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Narodowy Bank Polski

  Opis: Banknot wzorowany na 100 zł z Ludwikiem Waryńskim. Awers- postać Waryńskiego zastąpiona postacią Lecha Wałęsy, pod nominałem napis „WARSZAWA 31 SIERPNIA 1984, Nobel 1983”, oraz orzeł przybrany w koronę. Data emisji - 31 sierpnia 1984 r. - to IV rocznica podpisania porozumień sierpniowych.

  Rewers w oryginale to na tle czerwonych flag napis „PROLETARYAT” oraz mniejszym drukiem „Swobody! Fabryk! i Ziemi!” - na banknocie/cegiełce Solidarności zastąpiony przez nadruk SOLIDARNOŚĆ Niezależny Samorządny Związek Zawodowy na tle biało-czerwonych flag i z dopiskiem „żyje! walczy! zwycięży!”

  Papier zwykły - offset

  Wydawnictwo: Narodowy Bank Polski

  Rok: 1984

  Nominał: 100 zł

  Format: 14 x 6,2 cm

  Kolor: rv. i av. czerwony, brązowy

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.

 • Banknoty obiegowe PRL

  Opis: Banknoty obiegowe 20 zł z Romualdem Trauguttem i 50 zł z Karolem Świerczewskim ze stemplami Solidarności.

  Na pieczątce Statua Wolności oraz napis: Boże chroń nas przed komunizmem. Twoją szansą Solidarność. Wybory 1989

  Wydawnictwo:

  Rok: 1989

  Nominał: 20 zł i 50 zł

  Kolor stempli: 20 zł - brązowy, 50 zł - niebieski

  Uwagi: pozyskany po 1989 roku.


Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

zomol

 • zbigniew bujak
 • banknot z papieżem
 • banknoty prl
 • herb watykanu
 • napis solidarność

Zostaw komentarz