Bogaj Tadeusz TW Kurek

Bogaj Tadeusz s. Feliksa ur. 21.05.1934 IPN Lu 00414/856 i IPN Lu 00419/1785 TW ps. „Kurek” nr rej. 8664 Korczew pow. Siedlce

Mieszkaniec Korczewa w powiecie siedleckim. Wykształcenie ogólne średnie. Zatrudniony w Gminnym Związku Rolniczym Kółek i Organizacji Rolniczych w Korczewie. Do współpracy z organami SB zwerbował go 12.06.1987 na zasadzie dobrowolności roku mł. chor. Grzegorz Malarz insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Kurek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji dotyczących stosunków międzyludzkich w SKR Korczew, trudności w zaopatrzeniu rolników w sprzęt i środki ochrony roślin a także o przejawach działalności antypaństwowej na terenie gminy Korczew. W jego charakterystyce, którą 13.02.1990 roku wystawił st. inspektor SB WUSW w Siedlcach kpt. J. Sadowski czytamy: (pisownia oryginalna)

Siedlce 1990.02.13

Tajne spec. znaczenia

Egz. poj.

Charakterystyka tajnego współpracownika ps. „Kurek” nr rej. 8664

Tajny współpracownik ps. „Kurek” został pozyskany do współpracy w dniu 12.06.1987r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład, porządek i bezpieczeństwo publiczne. W okresie współpracy t.w. przekazał 24 informacje, w większości własnoręcznie sporządzone. Informacje miały charakter opisowy i dotyczyły rejonu Korczewa. T.w. był wykorzystywany do sprawy obiektowej krypt. „Plon”. Spotkania odbywano w większości na terenie Korczewa w różnych godz. dnia. Kontrolowany był przez inne źródła. W okresie współpracy t.w. był raz wynagrodzony kwotą pieniężną za przekazywane informacje. W związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju oraz reorganizacją resortu MSW postanowiono z dniem 13.02.1990 rozwiązać dalszą współprace z tw. ps. „Kurek”.

W archiwach IPN znajduje się 135 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy z SB i datowane na 28.11.1988 r. własnoręcznie napisane pokwitowanie odbioru z rąk SB sumy 8 tys. zł, jako wynagrodzenia za przekazane informacje.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1785 Bogaj Tadeusz TW ps. Kurek - zobowiązanie do współpracy, pokwitowanie odbioru pieniędzy (1,7 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 8664/1987

 

  • IPN Lu 00414/856/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Tadeusz Bogaj, imię ojca: Feliks, ur. 21-05-1934 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/856/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Tadeusz Bogaj, imię ojca: Feliks, ur. 21-05-1934 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1785 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Tadeusz Bogaj, imię ojca: Feliks, ur. 21-05-1934 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1785 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Kurek" prowadzona przez Wydział VI/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1987-1990. Materiały dotyczące: Tadeusz Bogaj, imię ojca: Feliks, ur. 21-05-1934 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 5.