Bocian Jan informator „Klekot”

Jan Bocian s. Piotra ur. 05.11.1918 r. IPN Lu 00419/550 TW ps. „Klekot” Stara Wieś gm. Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki

Właściciel gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowa Wieś gmina Kołbiel powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. W czasie okupacji był członkiem batalionów Chłopskich. Po wyzwoleniu był wywieziony na kres 7-miu miesięcy do ZSRR za działalność konspiracyjną. Po powrocie do kraju został aresztowany na okres jednego miesiąca za agitację antydemokratyczną. Po wyjściu z aresztu 21.10.1946 r. został zwerbowany do współpracy z PUBP w Mińsku Mazowieckim. Werbunku na podstawie materiałów kompromitujących w/w dokonał ppor. Boczek Edmund ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Klekot”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji na temat osób współpracujących z podziemnym oddziałem AK „Jura”. Współpraca została zakończona 18.07.1956 roku z powodu nieprzydatności operacyjnej dla UB.

W archiwach IPN zachowało się 7 kart dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

 

  • IPN Lu 00419/550 Teczka personalna informatora pseudonim "Klekot" prowadzona przez PUBP w Mińsku Mazowieckim, dot. Bocian Jan, imię ojca: Piotr, data urodzenia: 05-11-1918 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz