Bogucki Kazimierz TW Bożena II

Bogucki Kazimierz s. Stanisława ur. 26.02.1955 IPN Lu 00415/50 IPN Lu 00425/50 TW ps. „Bożena II” nr rej. 36131 Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Z zawodu kierowca-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 15.10.1976 r. podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w 14 Brygadzie Wojsk Wewnętrznych w Olsztynie. Współprace zakończono 29.10.1977 r. z powodu zakończenia służby wojskowej. Własnoręcznie podpisał deklarację o podjęciu współpracy z kontrwywiadem wojskowym i oświadczenie o zachowaniu tego faktu w tajemnicy.

W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00425/50 Bogucki Kazimierz TW ps. Bożena II - notatka informacyjna, karta osobowa tajnego współpracownika, deklaracja współpracy z organem kontrwywiadu wojskowego, oświadczenie zachowania tajemnicy (2,8 MB)

Komentarze


Jaka jest suma 5 i 2?