Kozak Jerzy TW ps. „Adria”

Jerzy Kozak s. Józefa ur. 12.01.1955 r. IPN Lu 00414/588 TW ps. „Adria” Oszczepalin gm. Wojcieszków

Rolnik z Oszczepalina gmina Wojcieszków. Członek Zarządu Gminnego NSZZ RI „S” w Wojcieszkowie, przewodniczący koła NSZZ RI „S” w Oszczepalinie. Był przewodniczącym Komisji Interwencyjnej i pełnił funkcję skarbnika w Zarządzie Gminnym w Wojcieszkowie. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa zwerbował go ppor. Jan Parczoń insp. SB RUSW w Łukowie. Był wykorzystywany w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Lider” dotyczącego działaczy „S” z gminy Wojcieszków. 22 maja 1982 r. w lesie k. Oszczepalina podpisał własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Adria”, a 18.12.1981 złożył na ręce SB oświadczenie o wycofaniu się z działalności wrogiej wobec PRL.

Oświadczenie

Łuków 4.01.1982

Kozak Jerzy

Oszczepalin, woj. Siedleckie

Ja niżej podpisany oświadczam i zobowiązuję się do zaniechania wszelkiej działalności szkodliwej dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w szczególności do przestrzegania obowiązującego porządku prawnego

(Własnoręczny podpis)

W jego aktach czytamy, że 21.05.1982 roku doniósł na ks. Cąkałę i E. Drygla, i o poświęceniu sztandaru RI „S”. Są też własnoręcznie pisane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa za udzielone informacje. Otrzymał między innymi:

23.06.1982 – 2000 zł

10.06.1983 – 2000 zł

22.12.1982 - dostał upominek o wartości 1850 zł

12.08.1987 r. ppor. Jan Parczoń przekazał TW „Adria” ppor. Caban z Łukowa. TW zgodził się na dalszą współpracę. Ostatnie raporty ze spotkań z TW są z kwietnia 1989 roku.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6222/1982

  • IPN Lu 00414/588/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Adria", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/Grupę IV/ Referat VI SB RUSW w Łukowie w latach 1982-1989, dotycząca: Jerzy Stanisław Kozak, imię ojca: Józef, ur. 12-01-1955 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/588/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Adria", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/Grupę IV/ Referat VI SB RUSW w Łukowie w latach 1982-1989, dotycząca: Jerzy Stanisław Kozak, imię ojca: Józef, ur. 12-01-1955 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1509 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Adria", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/Grupę IV/ Referat VI SB RUSW w Łukowie w latach 1982-1989, dotycząca: Jerzy Stanisław Kozak, imię ojca: Józef, ur. 12-01-1955 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1509 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Adria", prowadzona przez Wydział IV KWMO w Siedlcach/Grupę IV/ Referat VI SB RUSW w Łukowie w latach 1982-1989, dotycząca: Jerzy Stanisław Kozak, imię ojca: Józef, ur. 12-01-1955 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Zostaw komentarz