Zyśk Andrzej Antoni TW Kristin

Zyśk Andrzej Antoni s. Mariana ur. 04.02.1953 IPN Lu 00425/31 TW ps. „Kristin” nr rej. 35522 kontrwywiad wojskowy Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik urządzeń sanitarnych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 28.11.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Współpracę zakończono 22.12.1976 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy obliczyć 4 plus 6.