Żmuda Waldemar Andrzej TW Agata

Żmuda Waldemar Andrzej s. Stanisława ur. 01.11.1962 IPN Lu 00425/266 TW ps. „Agata” nr rej. 67277 Józin gm. Repki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec miejscowości Józin gm. Repki pow. Sokołów Podlaski. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności ślusarz-mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie dobrowolności 02.06.1983 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Nowej Dębie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Agata”. Współpraca została zakończona 20.12.1983 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Prosimy dodać 1 i 6.