Kaczorowski Ryszard informator „Płomień”

Kaczorowski Ryszard s. Mariana ur. 15.06.1923 r. IPN Lu 00419/244 informator ps. „Płomień” Jagodne pow. Garwolin

Mieszkaniec miejscowości Jagodne powiat Garwolin. Z zawodu nauczyciel. Kierownik Referatu Oświaty w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Garwolinie. 20.02.1946 roku podczas odbywania służby wojskowej został zwerbowany do współpracy z Informacją wojskową. Werbunku dokonał ppor. Bednarski z-ca oficera Informacji 40 P.A.L.. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Płomień”. Po odejściu do cywila z wojska 20.06.1946 roku podjął współpracę z PUBP w Garwolinie. Za przekazywane im informacje był wynagradzany pieniężnie. Są zachowane pokwitowania odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy UB. Współpracę z TW ps. „Płomień” zakończono w 1960 roku (został aresztowany).

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/244 Kaczorowski Ryszard informator „Płomień” - zobowiązanie do współpracy z UB, pokwitowanie pobrania pieniędzy, karta ewidencji operacyjnej (0,9 MB)

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: GZI WP 1485/1946

 

  • IPN Lu 00419/244 Teczka personalna rezydenta i informatora pseudonim "Płomień" prowadzona przez Informację 40 Pułku Artylerii Lekkiej 9 Dywizji Pancernej WP/PUBB/PUdsBP/Referat SB KPMO w Garwolinie w latach 1946-1960. Materiały dotyczące: Ryszard Kaczorowski, imię ojca: Marian, ur. 15-06-1923 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Prosimy obliczyć 6 plus 9.