Rokicki Dariusz TW Teresa

Rokicki Dariusz s. Bernarda ur. 06.07.1957 IPN Lu 00425/135 TW ps. Teresa” nr rej. 41018 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 18.06.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojskowej w Gdyni. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Teresa”. Za przekazywane informacje był wynagradzany rzeczowo (dostał w nagrodę za przekazywane informacje długopis wartości 70 zł). Współpraca została zakończona 09.10.1981 roku z powodu odejścia do rezerwy.

W archiwach IPN zachowało się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz