Cielemęcki Henryk TW „Wojtek”

Henryk Cielemęcki s. Mariana ur. 18.06.1948 r., sygn. akt: IPN Lu 00419/1585 i IPN Lu 00414/662 TW „Wojtek” nr rej. KWMO Siedlce 6320/1982, Siedlce.

Teczka pracy tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa pseudonim „Wojtek” (Henryk Cielemęcki)
Teczka pracy TW ps. „Wojtek” (Henryk Cielemęcki)

Magazynier w Podlaskich Zakładach Wytwórczych w Siedlcach. Pochodził z Rzążewa gmina. Zbuczyn gdzie wspólnie z bratem prowadził gospodarstwo rolno-ogrodnicze. Do współpracy zwerbował go 24.09.1982 r. st. sierż. J. Orzyłowski z KWMO w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo PRL w celu systematycznego dopływu informacji na temat antysocjalistycznej działalności w środowisku wiejskim z racji tego, że cieszy się dużym zaufaniem w środowisku wiejskim i posiada dobre kontakty z b. działaczami NSZZ „Solidarność” RI. Był wykorzystywany w SOR „Związek”, SOR „Chłopi” i SOS „Spółka”. Już podczas rozmowy werbunkowej udzielił informacji na temat nielegalnych spotkań działaczy RI „S” ze wsi Bzów. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. W 1987 r. zwolnił się na własną prośbę z PZW i podjął pracę jako kierowca taxi nr boczny 86 na postoju przy ulicy Asza w Siedlcach. Był za swoje informacje wynagradzany pieniężnie. Są jego własnoręczne pokwitowania na 2000 zł z 25.01.1985 i na 2000 zł z 22.10.1984. 26.01.1985 r. wyposażony przez SB w magnetofon marki „AMI” nagrywał rolników indywidualnych z woj. Siedleckiego na spotkaniu z prelegentem z Uniwersytetu Warszawskiego St. Kurowskim. W okresie współpracy przekazał kilkadziesiąt informacji w formie pisemnej i ustnej. Jego informacje SB oceniała b. pozytywnie. W 1989 roku w związku z tym, że nabył gospodarstwo rolne i uruchomił zakład produkcji pieczarek kpt. J. Sadowski st. insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach, który prowadził go od maja 1985 roku, wystawił wniosek o zawieszenie współpracy.

W archiwach IPN zachowały się 43 mikrofilmy z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Dokumenty:

  • IPN Lu 00419/1585 t 2 Henryk Cielemęcki tajny współpracownik „Wojtek” - Wykaz osób , Uzasadnienie pozyskania do współpracy, donosy TW ps. „Wojtek”. (2,1 MB).

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 6320/1982

  • IPN Lu 00414/662/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wojtek", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1989, dotycząca: Henryk Marek Cielemęcki, imię ojca: Marian, ur. 18-06-1948 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/662/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wojtek", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1989, dotycząca: Henryk Marek Cielemęcki, imię ojca: Marian, ur. 18-06-1948 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1585 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wojtek", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1989, dotycząca: Henryk Marek Cielemęcki, imię ojca: Marian, ur. 18-06-1948 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1585 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Wojtek", prowadzona przez Wydział IV/VI KWMO/WUSW w Siedlcach w latach 1982-1989, dotycząca: Henryk Marek Cielemęcki, imię ojca: Marian, ur. 18-06-1948 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 1 i 2?