Jóźwiak Czesław TW Zbyszek

Jóźwiak Czesław s. Stanisława ur. 16.09.1932 IPN Lu 00414/699 TW ps. „Zbyszek” nr rej. 5162 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie techniczne. Pracownik Działu Kontroli Jakości w WLKS Mostostal Siedlce. Do współpracy z SB zwerbował jego na zasadzie dobrowolności 17.11.1981 roku ppor. Strzaliński insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. Celem pozyskania miało być zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Konstrukcja” a w szczególności:

- ujawnianie nieprawidłowości oraz faktów niegospodarności i marnotrawstwa mienia w przedsiębiorstwie

- neutralizacja osób, które wypowiadają negatywne poglądy w związku z aktualną polityką Partii i Rządu PRL.

– ujawnianie i rozpoznawanie osób w miejscu pracy, jak również w znanych sobie grupach społecznych, szczególnie mogących utrzymywać kontakty z kk oraz posiadające zdolności do oddziaływania na innych w duchu wrogim ustrojowi PRL.

– ujawnianie sytuacji konfliktowych występujących w WLKS „Mostostal” w Siedlcach oraz innych grupach środowiskowych odnoszących się do aktualnej sytuacji.

– ujawnianie faktów naruszania tajemnicy państwowej i służbowej.

– rozpoznawanie wszelakiej działalności KZ NSZZ „Solidarność” w WLKS „Mostostal” Siedlce.

W jego charakterystyce pracy wystawionej 4.12.1989 roku możemy przeczytać między innymi:

W toku współpracy odbyto z tw 10 spotkań, odbywanych zarówno w pomieszczeniach służbowych jak i samochodzie prywatnym pracownika SB obsługującego źródło. Uzyskiwane od tw informacje wykorzystywane były przez Wydz. V tut. WUSW spraw tj. SOR „Ulotka” oraz SO „Konstrukcja”. //..// W 1982 roku tw został przekazany do dalszej współpracy kpt. J. Jędrychowi i od tej pory współpraca z nim stała się bardzo trudna i kłopotliwa. Wielokrotnie nie stawiał się w umówionym miejscu i czasie na spotkanie tłumacząc się później, że zbyt pochopnie postąpił wyrażając zgodę na współpracę. //..// Od 1986 r. kontakt z tw był bardzo sporadyczny a na spotkaniu przekazywał lakoniczne informacje nie przedstawiającej większej wartości operacyjnej. W kwietniu 86 podczas zaplanowanego spotkania przekazaniowego tw odmówił dalszej współpracy z funkcjonariuszem SB. Reasumując powyższe oraz zważywszy na aktualną sytuację społeczno-polityczną w kraju dalsze wykorzystywanie tw staje się bezcelowe.

W archiwach IPN znajduje się 41 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: KWMO Siedlce 5162/1980

 

  • IPN Lu 00414/699/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Wydział III "A" /V KWMO/WUSW / Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1980-1989, dotycząca: Czesław Jóźwiak imię ojca: Stanisław, ur. 16-09-1932 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/699/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Wydział III "A" /V KWMO/WUSW / Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1980-1989, dotycząca: Czesław Jóźwiak imię ojca: Stanisław, ur. 16-09-1932 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1623 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Wydział III "A" /V KWMO/WUSW / Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1980-1989, dotycząca: Czesław Jóźwiak imię ojca: Stanisław, ur. 16-09-1932 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1623 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Zbyszek", prowadzona przez Wydział III "A" /V KWMO/WUSW / Wydział Ochrony Gospodarki w Siedlcach w latach 1981-1989, dotycząca: Czesław Jóźwiak imię ojca: Stanisław, ur. 16-09-1932 r. (Dokumentacja aktowa)

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 6?