Buś Aleksander TW „Rabin”

Buś Aleksander s. Tomasza ur. 27.05.1945 r. IPN Lu 00419/1566 TW ps. „Rabin” nr rej. 6946 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec, narodowości polskiej, pochodzenia żydowskiego. Wykształcenie wyższe ekonomiczne. W latach 80-tych pracownik Fabryki Narzędzi Skrawających „VIS” w Siedlcach na stanowisku kierownika administracyjnego. Do współpracy z SB był typowany dwukrotnie. Pierwszy raz wniosek o werbunek na TW z racji kontaktów z przedstawicielami byłej ambasady Izraela wystawiono w Warszawie 25.09.1967 r. podczas jego studiów w SGPiS. W związku z tym, że odmawiał udzielania informacji o środowiskach żydowskich argumentując to tym, że nie ma z nimi obecnie żadnego kontaktu i wyjazdem na stałe z Warszawy postanowiono 10.04.1970 r. zakończyć próbę werbunku a jego akta przekazano do archiwum Biura C KW MO w Warszawie. Drugi raz 12.12.1983 r. por. Krzysztof Siwiński st. insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach bazując na jego warszawskich aktach w Siedlcach rozpoczął przygotowania do zwerbowania na tajnego współpracownika SB w celu zdobywania informacji o osobach prowadzących lub zamierzających prowadzić wrogą działalność na terenie zakładu pracy jak i o sytuacji tam panującej. 27.11.1986 r. został pozyskany do współpracy bez pobierania pokwitowania współpracy. Do momentu pozyskania udzielił wielu istotnych informacji do Sprawy Obiektowej kryptonim „Elektron”, Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Twardogłowy” i szeregu informacji dotyczących personalnie Ewy Michałowskiej, Mariana Jaszczuka i innych. Kategorycznie odmówił udzielania informacji o środowisku żydowskim zasłaniając się brakiem wiedzy na ten temat. 01.07.1988 r. zmienił miejsce pracy przechodząc na stanowisko kierownika Domu Usług w Siedlcach Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Pracy. W tym okresie odbył 20 spotkań z przedstawicielami SB. Jeszcze w czerwcu 1989 r. składał relacje z nastrojów panujących w spółdzielni po wyborach 4 czerwca. Był wynagradzany rzeczowo. Dostał między innymi wykładzinę podłogową o wartości 8370 zł. 4 grudnia 1989 roku kapitan Krzysztof Siwiński wystawił wniosek o zakończenie współpracy i złożenie jego akt w archiwum WUSW w Siedlcach z kategorią Akt „B10”.

W archiwach IPN zachowały się jego 2 Teczki Personalne z 1967 i 1983 roku, Zeszyty Ewidencyjne i Teczka Pracy łącznie 218 dokumentów.

opracował: Tomasz Olko

Inwentarz archiwalny IPN

Nr rejestracyjny: WUSW Siedlce 6946/1986, KSMO Warszawa 3870/1967

  • IPN Lu 00414/643/D Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Rabin", prowadzona przez Wydział V WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Aleksander Buś, imię ojca: Tomasz, ur. 27-05-1945 r. (Mikrofilm diazo)
  • IPN Lu 00414/643/J Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Rabin", prowadzona przez Wydział V WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Aleksander Buś, imię ojca: Tomasz, ur. 27-05-1945 r. (Mikrofilm jacket)
  • IPN Lu 00419/1566 t. 1 Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Rabin", prowadzona przez Wydział V WUSW/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Aleksander Buś, imię ojca: Tomasz, ur. 27-05-1945 r. (Dokumentacja aktowa)
  • IPN Lu 00419/1566 t. 2 Teczka pracy tajnego współpracownika pseudonim "Rabin", prowadzona przez Wydział V/Wydział Ochrony Gospodarki WUSW w Siedlcach w latach 1986-1989, dotycząca: Aleksander Buś, imię ojca: Tomasz, ur. 27-05-1945 r. (Dokumentacja aktowa)

Ten artykuł znaleziono szukając poniższych fraz:

Aleksander Buś

  • Krzysztof Siwiński
  • TW Rabin
  • operacja Buś
  • teczka Busia
  • akcja Buś

Komentarze


Prosimy obliczyć 7 plus 4.