Jastrzębski Andrzej TW Bury

Jastrzębski Andrzej s. Jana ur. 07.11.1955 IPN Lu 00425/5 TW ps. „Bury” nr rej. 30247 kontrwywiad wojskowy Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności stolarz. Zwerbowany do współpracy z kontrwywiadem wojskowym na zasadzie dobrowolności 26.05.1975 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Mińsku Mazowieckim. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bury”. Deklarował, że w przyszłości planuje podjęcie pracy w MO lub SB. Współpracę zakończono 14.07.1977 roku w związku z przejściem do rezerwy. Za przekazywane informacje był wynagradzany w formie pieniężnej.

W archiwach IPN znajduje się 14 dokumentów dotyczących jego osoby w tym pokwitowanie odbioru pieniędzy za udzielane informacje.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Zostaw komentarz