Krynicki Marek TW Ewa

Krynicki Marek Andrzej s. Stanisława ur. 27.05.1958 IPN Lu 00425/108 TW ps. „Ewa” nr rej. 43505 kontrwywiad wojskowy Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie jedna klasa zasadniczej szkoły zawodowej. Zawód wykonywany kierowca. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Kołobrzegu 01.03.1979 roku. Podpisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ewa”. Współpracę zakończono 15.10.1979 roku w związku z odejściem do rezerwy.

W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

opracował: Tomasz Olko

Komentarze


Jaka jest suma 9 i 8?